Difference: AemneNr11 (2 vs. 3)

Revision 32009-10-07 - PeterLiljenroth

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"
Jag saknar spinnakerfall och undrar hur man enklast bär sig åt att trä in ett nytt fall. Jag har en Isomatmast och än så länge så står masten på båten om det underlättar?
Line: 17 to 17
  Niclas Omega 34 nr 164
Added:
>
>
--

Jättebra tips!! Tusen tack, det ska jag testa! När testerna är utförda, troligen under våren, kommer jag meddela resultatet.

-- PeterLiljenroth - 07 Oct 2009

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2019 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback