Difference: AemneNr17 (2 vs. 3)

Revision 32010-07-31 - ChristerSkoldkvist

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Tie-Rods, någon som har monterat?

Line: 14 to 14
  -- SvenLoefgren - 08 Mar 2010
Added:
>
>
Hej,

Här kommer ytterligare ett förslag på lösning för att förhindra att revlinorna lyfter taket. Jag borrade ett hål genom taket i bakkant på den rostfria ringen runt masten. Genom hålet går en bult som håller en ring på insidan av taket. Därifrån har jag via en vantskruv fäst en wire direkt nere i mastfoten.

Detta tillsammans med att jag fyllt lådan under mastfoten (se tidigare inlägg) upplever jag gjort båten stummare. Generellt drar jag även akterstag och kick hårt vid stark undanvind.

Funderar på om fiolspridare kan vara ett lösning för att hålla förstagsspänningen bättre. Någon som provat?

Christer Sköldkvist, Omega 34 SWE 1 Vargtass

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback