Difference: AemneNr20 (2 vs. 3)

Revision 32010-05-30 - MikaelAbrahamsson

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Olika roderstorlekar

Line: 21 to 21
 Inte den blekaste aning ?! Skall kolla i morgon. Sjösätter på måndag. Vad är det för årsmodeller på båtarna ?
Added:
>
>
Har nu kollat min båt. Mitt roder är B=52 cm, H=112 cm. Jag har årsmodell 1983.
 mvh Mikael SWE 184 Discovery

-- MikaelAbrahamsson - 29 May 2010

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback