Difference: AemneNr25 (1 vs. 2)

Revision 22015-08-18 - AsbjornJaksland

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"
Changed:
<
<
Jeg har købt Lazy i Mönsterås og nu ligger hun på Fyn i Danmark, vi have en fin tur i skærgården på östkysten, gennem Götakanalen og over Kattegat og hjem til Falsled..
>
>
Jeg har købt Lazy i Mönsterås og nu ligger hun på Fyn i Danmark, vi hadve en fin tur i skærgården på Östkysten, gennem Götakanalen og over Kattegat og hjem til Falsled..
 Er der nogen her der kender til båden og dens historie? Jeg ved den har ligget i Mönsterås de seneste 10- 15 år. Den har Swe 11 i sejlet og på registreringspladen i stuverummet i cockpittet står der 34 - 001. Jeg modtager gerne oplysninger om Lazy på asserjaks@hotmail.com

-- AsbjornJaksland - 17 Aug 2015

  • lazy.jpg:
    lazy.jpg

  • omegaswe11.jpg:
    omegaswe11.jpg

META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1439848881" name="LazyGtakanal.jpg" path="Lazy Götakanal.jpg" size="59920" user="AsbjornJaksland" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1439849320" name="lazy.jpg" path="lazy.jpg" size="26850" user="AsbjornJaksland" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1439849452" name="omegaswe11.jpg" path="omega swe11.jpg" size="34631" user="AsbjornJaksland" version="1.1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback