Difference: AemneNr4 (3 vs. 4)

Revision 42010-04-19 - OlofNordin

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Årsmodell och segelnummer.

Line: 11 to 11
 Dataskylt i akterstuv:
Dataskylt i akterstuv
Changed:
<
<
Kollade med Rolf Gyhlenius kolega för tolkning av sifferkoden.
>
>
Kollade med Rolf Gyhlenius kollega för tolkning av sifferkoden.
  Syntax är: 034 AAA BBCCDD
Line: 21 to 21
  -- PeterFristedt - 22 Aug 2008
Added:
>
>
Rätt nummer?
På min båt stämmer inte tillverkningsnumret på den inplastade plåten med numret på Sjöfartsverkets blåa skylt. Jag undrar om någon annan upplevt samma sak - vilket är det som gäller??

-- OlofNordin - 19 Apr 2010

 
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Dataskylt i akterstuv" date="1219446006" name="tillverkningsnummer.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Tillverkningsnummer\tillverkningsnummer.jpg" size="50510" user="PeterFristedt" version="1.1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback