Difference: AemneNr9 (1 vs. 3)

Revision 32009-10-14 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Var finns formarna till Omega 34?

Line: 12 to 12
  Niclas nr 164
Added:
>
>
Kanske dags att någon konstruerar ett nytt modernt roder för Omega 34 istället för att göra ett likadant igen.
NACA-profiler är ju populärt, se t.ex.:
- http://www.vacantisw.com/foildesign.htm
- http://www.boat-links.com/foils.html
- http://www.omega42.org/Historien%20om%20Omega%20422.asp
Är det någon som har idéer?

-- SvenLoefgren - 14 Oct 2009

Revision 22009-10-05 - NiclasHolmberg

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Var finns formarna till Omega 34?

Line: 7 to 7
  -- TorstenElmroth - 02 Sep 2008
Added:
>
>
Ser att det är ett gammalt inlägg men mitt roder är också gammal och behöver ett nytt. Någon som hört och sett?

Niclas nr 164

Revision 12009-01-26 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Var finns formarna till Omega 34?

Vet någon var de gamla formarna till Omega 34 finns?
Jag behöver göra ett nytt roder.

-- TorstenElmroth - 02 Sep 2008

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback