Difference: NyhetNr13 ( vs. 1)

Revision 12009-06-17 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Nyheter"

Webbplatsen fyller 4 år

Nu har webbplatsen varit ute på nätet i 4 år. Antalet registrerade personer har vuxit med 5 personer sedan förra födelsedagen till 25 st, dvs med 25%, inte illa.

Användarna kommer från 5 olika länder, Sverige, Norge, Danmark, Holland och USA.

Under året har det också kommit in flera fina tips som borde vara användbara för många, speciellt en beskrivning hur man kan byta motor.

Webbplatesen har också uppdaterats med hjälp av Google så att man kan läsa den på flera språk (tror jag smile ).

Lämna gärna bidrag till webbplatsen, t.ex:

  • tips för underhåll, reparationer eller förbättringar
  • fina bilder på Omega 34'or
  • nya idéer hur webbplatsen kan användas

Lägg in bidrag direkt på webbplatsen eller skicka dem till webmaster:
mailto:webmaster@omega34.dyndns.org

HA EN TREVLIG SOMMAR

-- SvenLoefgren - 17 Jun 2009

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback