Difference: NyhetNr24 (1 vs. 2)

Revision 22016-02-28 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Nyheter"

Webbplatsen är uppgraderad

Line: 27 to 27
  2005-10-04 Fock säljes
Changed:
<
<
Det sättet fungerar fortfarande, men för att göra det lättare att använda den nya editorn (Edit) så har länkarna ändrats till:
>
>
Det sättet fungerar fortfarande, men för att göra det lättare att använda den nya editorn (Edit) så har paranteserna tagits bort så att WikiWord syns istället och resultatet blir:
  SaeljannonsNr25 - 2005-10-04 Fock säljes
Changed:
<
<
Fortsätt med löpnummer för att skapa nya tips, forum ämnen, köpannonser eller säljannonser så blir det enklare att skapa nya sidor (WikiWord). Den högra delen används förslagsvis som rubrik på den nya sidan.
>
>
Paranteserna behöver då inte användas längre. Fortsätt med löpnummer för att skapa nya tips, forum ämnen, köpannonser eller säljannonser så blir det enklare att skapa nya sidor (WikiWord). Den högra delen används förslagsvis som rubrik på den nya sidan.
  Hoppas ni gillar uppgraderingen / Webmaster

Revision 12016-02-28 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Nyheter"

Webbplatsen är uppgraderad

Efter snart 11 år var det dags att modernisera webbplatsen lite grand.

hw-upgrade.jpg

Nyare PC som är snabbare, har större disk och drar mindre effekt.

lubuntu125x50.png ubuntu_upgrade.pnglinux-kernel-icon-tux.png

Slackware är bytt mot lubuntu som är Ubuntu med ett enklare desktop för lite äldre PC. Ubuntu gör det enklare att kontinuerligt uppgradera systemet.

twiki-upgrade.png

Twiki är uppgraderat från version TWiki - 04 sep 2004 till TWiki-6.0.2 2015.

Nya versionen av TWiki innehåller två editorer för att skriva i sidorna, den gamla editorn (Raw Edit) och en ny editor (Edit). Den nya editorn (Edit) är en VYSIWYG-editor (What You See Is What You Get) och gör det enklare att skriva i sidorna, mer likt en vanlig editor.

Fortfarande går det inte att ha svenska tecknen åäöÅÄÖ i WikiWord, som bildar länkar till sidorna. Tidigare så skapades en ny sida på följande sätt:

[[SaeljannonsNr25][2005-10-04 Fock säljes]]

Den vänstra parantesen innehåller WikiWord och kan inte ha svenska tecken. Den högra parantesen innehåller texten som syns i länken och kan innehålla svenska tecken. Resultatet blev:

2005-10-04 Fock säljes

Det sättet fungerar fortfarande, men för att göra det lättare att använda den nya editorn (Edit) så har länkarna ändrats till:

SaeljannonsNr25 - 2005-10-04 Fock säljes

Fortsätt med löpnummer för att skapa nya tips, forum ämnen, köpannonser eller säljannonser så blir det enklare att skapa nya sidor (WikiWord). Den högra delen används förslagsvis som rubrik på den nya sidan.

Hoppas ni gillar uppgraderingen / Webmaster

-- Sven Loefgren - 2016-02-28

META FILEATTACHMENT attachment="hw-upgrade.jpg" attr="" comment="" date="1456679636" name="hw-upgrade.jpg" path="hw-upgrade.jpg" size="49701" user="SvenLoefgren" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="linux-kernel-icon-tux.png" attr="" comment="" date="1456679665" name="linux-kernel-icon-tux.png" path="linux-kernel-icon-tux.png" size="8590" user="SvenLoefgren" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="lubuntu125x50.png" attr="" comment="" date="1456679696" name="lubuntu125x50.png" path="lubuntu125x50.png" size="7651" user="SvenLoefgren" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="twiki-upgrade.png" attr="" comment="" date="1456679743" name="twiki-upgrade.png" path="twiki-upgrade.png" size="8524" user="SvenLoefgren" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="ubuntu_upgrade.png" attr="" comment="" date="1456679764" name="ubuntu_upgrade.png" path="ubuntu_upgrade.png" size="182137" user="SvenLoefgren" version="1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback