Difference: Omega34GuestBook (11 vs. 12)

Revision 122007-02-14 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Gästbok

Line: 14 to 14
  Din text läggs in omedelbart efter rutan.
Added:
>
>

2007

<--/commentPlugin-->
 

2006

Changed:
<
<
<--/commentPlugin-->
Kappseglade i helgen blev nr 14 av 20 startande. Får väl vara nöjd med tanke på att vinden dog ut helt för vår startgrupp. Tror mig ha fått till riggen bra i år. Trevlig sommar önskar Mikael
>
>
Kappseglade i helgen blev nr 14 av 20 startande. Får väl vara nöjd med tanke på att vinden dog ut helt för vår startgrupp. Tror mig ha fått till riggen bra i år. Trevlig sommar önskar Mikael
  -- MikaelAbrahamsson - 05 Jun 2006
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback