Difference: Omega34GuestBook (15 vs. 16)

Revision 162009-01-26 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Gästbok

Line: 14 to 14
  Din text läggs in omedelbart efter rutan.
Added:
>
>

2009

<--/commentPlugin-->
Var på Dusseldorfs båtmässa förra veckan som hade 17 hallar med båtar och prylar. Det ska vara världens största inomhusmässa för båtar. Där fanns Winner 10.10 som är väldigt lik Omega 34, speciellt sittbrunnens utformning och salongens layout, kika på http://www.winneryachts.com.

-- SvenLoefgren - 26 Jan 2009

 

2008

Changed:
<
<
<--/commentPlugin-->
Vet någon var de gamla formarna till Omega 34 finns?Jag behöver göra ett nytt roder.Torsten Elmroth
>
>
Jag skapade ett nytt ämne på forumet med din intressanta fråga.

-- SvenLoefgren - 26 Jan 2009

Vet någon var de gamla formarna till Omega 34 finns?Jag behöver göra ett nytt roder.

  -- TorstenElmroth - 02 Sep 2008
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback