Difference: Omega34GuestBook (16 vs. 17)

Revision 172009-02-22 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Gästbok

Line: 16 to 16
 

2009

Changed:
<
<
<--/commentPlugin-->
Var på Dusseldorfs båtmässa förra veckan som hade 17 hallar med båtar och prylar. Det ska vara världens största inomhusmässa för båtar. Där fanns Winner 10.10 som är väldigt lik Omega 34, speciellt sittbrunnens utformning och salongens layout, kika på http://www.winneryachts.com.
>
>
<--/commentPlugin-->
Var på Dusseldorfs båtmässa förra veckan som hade 17 hallar med båtar och prylar. Det ska vara världens största inomhusmässa för båtar. Där fanns Winner 10.10 som är väldigt lik Omega 34, speciellt sittbrunnens utformning och salongens layout, kika på http://www.winneryachts.com
  -- SvenLoefgren - 26 Jan 2009
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback