Difference: Omega34GuestBook (25 vs. 26)

Revision 262011-02-02 - MikaelAbrahamsson

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Gästbok

Line: 16 to 16
 

2010

Changed:
<
<
<--/commentPlugin-->
Stort tack till Sven Lundblad, SWE 33 Svanhild, för att han skickat mig ritningar till mastkrage anpassad för Tie-Rods och till Sven Loefgren för att han möjliggjort sådan informationsdelning.
>
>
<--/commentPlugin-->
Lite roligt att under rubriken Tips så står det att man kan beställa en halvmodell av Omega 34. Det råkar vara min båt som är avbildad, SWE 184 Discovery. Jag lät göra halvmodellen som första Omega 34 ägare. Konstnären hade bara mina fotografier och mätvärden att utgå ifrån. Han gjorde ett fantastiskt jobb !! mvh Mikael Abrahamsson

-- MikaelAbrahamsson - 02 Feb 2011

Stort tack till Sven Lundblad, SWE 33 Svanhild, för att han skickat mig ritningar till mastkrage anpassad för Tie-Rods och till Sven Loefgren för att han möjliggjort sådan informationsdelning.

 Mikael Abrahamsson SWE 184 Discovery

-- MikaelAbrahamsson - 03 Mar 2010

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback