Difference: Omega34GuestBook (34 vs. 35)

Revision 352015-05-29 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Gästbok

Line: 16 to 16
 

2015

Changed:
<
<
<--/commentPlugin-->
Fin Website, jeg har købt Swe 11 og sejler den hjem til Fyn i Dk, via Visby (håber jeg) og gennem Götakanal, til Anholt i Kattegat, gennem Lillebælt til Falsed.
>
>
<--/commentPlugin-->
Hej Swe 11. Ser ut att vara en riktigt trevlig segling. Lycka till med nya båten.
 
Changed:
<
<
-- TWikiGuest - 13 May 2015

Fin Website, jeg har købt Swe 11 og sejler den hjem til Fyn i Dk, via Visby (håber jeg) og gennem Götakanal, til Anholt i Kattegat, gennem Lillebælt til Falsed.

-- TWikiGuest - 13 May 2015

Fin Website, jeg har købt Swe 11 og sejler den hjem til Fyn i Dk, via Visby (håber jeg) og gennem Götakanal, til Anholt i Kattegat, gennem Lillebælt til Falsed.

-- TWikiGuest - 13 May 2015

Fin Website, jeg har købt Swe 11 og sejler den hjem til Fyn i Dk, via Visby (håber jeg) og gennem Götakanal, til Anholt i Kattegat, gennem Lillebælt til Falsed.

-- TWikiGuest - 13 May 2015

>
>
-- SvenLoefgren - 29 May 2015
  Fin Website, jeg har købt Swe 11 og sejler den hjem til Fyn i Dk, via Visby (håber jeg) og gennem Götakanal, til Anholt i Kattegat, gennem Lillebælt til Falsed.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback