Difference: Omega34GuestBook (35 vs. 36)

Revision 362015-06-17 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Gästbok

Line: 16 to 16
 

2015

Changed:
<
<
<--/commentPlugin-->
Hej Swe 11. Ser ut att vara en riktigt trevlig segling. Lycka till med nya båten.
>
>
<--/commentPlugin-->
Hej Sven! (eller någon annan)

För tidningen Praktiskt båtägande skriver jag nu en längre artikel om Omega 34. Jag har besökt en Omega 34-ägare i Mariestad, och skriver om ägarens båt. Känner du till någon person som kan lite om modellens historik. Det står lite historik på er hemsida men jag behöver lite mer information.

Kanske du själv känner till historiken, eller någon som en gång i tiden var med och tillverkade modellen? Hör gärna av dig inom kort om tips vem jag kan kontakta. Mvh Johan Cooke www.mediaform.se 08-544 611 30 0708-550 583 johan.cooke@mediaform.se

-- TWikiGuest - 17 Jun 2015

Hej Swe 11. Ser ut att vara en riktigt trevlig segling. Lycka till med nya båten.

  -- SvenLoefgren - 29 May 2015
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback