Difference: Omega34GuestBook (36 vs. 37)

Revision 372015-06-26 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Gästbok

Line: 16 to 16
 

2015

Changed:
<
<
<--/commentPlugin-->
Hej Sven! (eller någon annan)
>
>
<--/commentPlugin-->
Hej Johan! Tyvärr vet jag inte mer än det som står på sidorna. Kanske du kan intervjua Rolf Gyhlenius som tillverkade och Ron Holland som designade. Jag väntar med spänning på din artikel. Mvh Sven

-- SvenLoefgren - 26 Jun 2015

Hej Sven! (eller någon annan)

  För tidningen Praktiskt båtägande skriver jag nu en längre artikel om Omega 34. Jag har besökt en Omega 34-ägare i Mariestad, och skriver om ägarens båt.
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback