Difference: Omega34GuestBook (3 vs. 4)

Revision 42006-01-07 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Gästbok

Changed:
<
<
Skriv några rader i webbplatsens gästbok genom att skriva i rutan nedan.
>
>
Klicka i rutan nedan och skriv några rader i webbplatsens gästbok. Klicka på Add comment när du är färdig.
  När Add comment väljs så frågas efter användare och password. Logga in som användare TWikiGuest och password guest om du inte är registrerad. Lägg i så fall till din signatur i texten om du vill ha med din signatur.
Changed:
<
<
<--/commentPlugin-->
Kul, vilken kanonbild. Mera sånt.
>
>
<--/commentPlugin-->
Kul, vilken kanonbild. Mera sånt. TWiki systemet är ett ganska nytt sätt att skriva i webbsidor som kan verka svårt till en början. Men det är lätt när man har provat det ett tag. Sandbox är ett bra ställe att prova. Ett annat sätt är att kika på hur andra har gjort i sidor som redan finns genom att trycka på Raw text nederst på sidan.
  -- SvenLoefgren - 06 Jan 2006
Line: 15 to 14
  -- MikaelAbrahamsson - 05 Jan 2006
Deleted:
<
<

-- MikaelAbrahamsson - 05 Jan 2006

 Första testinlägget som visar när gästboken skapades.

-- SvenLoefgren - 10 Dec 2005

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback