Difference: Omega34Introduktion (25 vs. 26)

Revision 262013-08-02 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Introduktion

Line: 70 to 70
  NyaSidan
Changed:
<
<
ALERT! Gör nya WikiWord på samma sätt som det är gjort tidigare på sidan:
>
>
ALERT! Se också nedan om nya sidor med löpnummer.

Nya sidor med med löpnummer

  På flera sidor ser man när man börjar editera WikiWord som innehåller löpnummer för att minska risken för att orden tar slut, t.ex:
Changed:
<
<
SaeljannonsNr25
>
>
[[SaeljannonsNr25][2005-10-04 Fock säljes]]

Den vänstra parantesen innehåller WikiWord och den högra parantesen innehåller texten som syns i länken, t.ex.

2005-10-04 Fock säljes

Om du vill skapa en ny sida så kopiera WikiWord med högsta löpnumret och öka löpnumret, t.ex:

[[SaeljannonsNr26][2013-08-02 Genua säljes]]
[[SaeljannonsNr25][2005-10-04 Fock säljes]]

När sidan sparats och den nya sidan skapats genom att trycka på ? och sparats så kommer den högra delen att synas i länken till den nya sidan, t.ex:

2013-08-02 Genua säljes
2005-10-04 Fock säljes

ALERT! Innan man börjar editera kan man titta på hur källtexten ser ut genom att klicka på 'Raw text' alternativet längst ned på sidan.

 
Changed:
<
<
Om du vill skapa en ny sida så kopiera ordet med högsta löpnumret och öka löpnumret. Läs också nedan hur du får svenska tecken i länken till den nya sidan.
>
>
ALERT! Se också nedan hur du får svenska tecken i länken till den nya sidan.
 

Kan jag använda svenska tecken i WikiWord?

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback