Difference: Omega34Introduktion (30 vs. 31)

Revision 312017-11-09 - SvenLofgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Introduktion

Line: 60 to 60
  När du vill skapa en ny sida så gör du det genom att skriva in ett nytt WikiWord på en sida som finns, t.ex:
Changed:
<
<
!NyaSidan
>
>
NyaSidan
 
Changed:
<
<
Ordet kommer att bli en länk till den nya sidan. När sidan sparats så får du då ett ord på sidan som slutar på ?, t.ex:
>
>
Ordet kommer att bli en länk till den nya sidan. När sidan sparats så får du då ett ord på sidan som understruket i rött, t.ex:
 
Changed:
<
<
!NyaSidan?
>
>
NyaSidan
 
Changed:
<
<
Klicka på ? så skapas länken och den nya sidan och du kan börja skriva i den nya sidan. Spara sedan det du skrivit och titta på din nya sida.
>
>
Klicka på ordet så skapas länken och den nya sidan och du kan börja skriva i den nya sidan. Spara sedan det du skrivit och titta på din nya sida.
 
Changed:
<
<
När allt är klart så blir ditt nya WikiWord en länk till den nya sidan, t.ex:
>
>
När allt är klart så blir ditt nya WikiWord en länk till den nya sidan i blått, t.ex:
 
Changed:
<
<
NyaSidan

ALERT! I och med senaste uppdateringen av Twiki så visas inte ? på det WikiWord som skapats, utan ordet visas som en länk med röd text.

>
>
NyaSidan
  ALERT! Se också nedan om nya sidor med löpnummer.
Changed:
<
<

Nya sidor med med löpnummer

>
>

Länkar med flera ord

 
Changed:
<
<
På flera sidor ser man, när man börjar editera sidan, WikiWord som innehåller löpnummer för att minska risken för att orden tar slut, t.ex:
>
>
Om man vill ha flera ord i länken så skapar man den på detta sätt:
 
Changed:
<
<
! 2005-10-04 Fock säljes
>
>
[[WikiWord][Länk med flera ord]]
 
Changed:
<
<
Den vänstra parantesen innehåller WikiWord och den högra parantesen innehåller texten som syns i länken, t.ex.
>
>
När man sparat sidan så blir länken:
 
Changed:
<
<
2005-10-04 Fock säljes
>
>
Länk med flera ord
 
Changed:
<
<
Om du vill skapa en ny sida så kopiera WikiWord med högsta löpnumret och öka löpnumret, t.ex:
>
>

Nya sidor med med löpnummer

På flera sidor ser man WikiWord som innehåller löpnummer för att minska risken för att orden tar slut, t.ex:

 
Changed:
<
<
! 2013-08-02 Genua säljes
! 2005-10-04 Fock säljes
>
>
SaeljannonsNr25 - 2005-10-04 Fock säljes
 
Changed:
<
<
När sidan sparats och den nya sidan skapats genom att trycka på ? och sparats så kommer den högra delen att synas i länken till den nya sidan, t.ex:
>
>
Om du vill skapa en ny sida så kopiera WikiWord med högsta löpnumret och öka löpnumret, t.ex:
 
Changed:
<
<
2013-08-02 Genua säljes
2005-10-04 Fock säljes
>
>
SaeljannonsNr26 - 2013-08-02 Genua säljes
SaeljannonsNr25 - 2005-10-04 Fock säljes
  ALERT! Innan man börjar editera kan man titta på hur källtexten ser ut genom att klicka på 'Raw text' alternativet längst ned på sidan.
Line: 104 to 103
  Nej, svenska tecken (åäöÅÄÖ) kan inte användas i WikiWord. För att få svenska tecken i länken (men inte i WikiWord) så skapar du en ny sida genom att skriva in en ny länk på följande sätt (inklusive hakparanteser):
Changed:
<
<
! text-med-svenska-tecken-som-visas
>
>
[[WikiWord-utan-svenska-tecken][text-med-svenska-tecken-som-visas]]
  T.ex:
Changed:
<
<
! 2005-10-04 Fock säljes
>
>
[[AaaOoo][åäö]]
 
Changed:
<
<
När sidan sparats och den nya sidan skapats genom att trycka på ? och sparats så kommer den högra delen att synas i länken till den nya sidan, t.ex:
>
>
När sidan sparats och den nya sidan skapats genom att klicka på ordet och sparats så kommer den högra delen att synas i länken till den nya sidan, t.ex:
 
Changed:
<
<
2005-10-04 Fock säljes
>
>
åäö
 

Kan jag använda svenska tecken i texten?

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback