Difference: Omega34Introduktion (2 vs. 3)

Revision 32005-05-05 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Introduktion

Line: 28 to 28
  Material som läggs in bör ha anknytning till Omega34. Material som inte hör hit eller är stötande kommer att tas bort av mig eller någon i TWikiAdminGroup.
Changed:
<
<
Jag tar inget som helst ansvar för eventuella beroenden eller andra skador som denna webbplats kan åstadkomma användare av denna webbplats.
>
>
Jag tar inget som helst ansvar för eventuella beroenden eller andra skador som denna webbplats kan åstadkomma användare av denna webbplats. smile
  -- SvenLoefgren - 28 Apr 2005

Hur funkar det?

Changed:
<
<
Webbplatsen är baserad på TWiki som är en webbplattform för att enkelt utbyta information via din vanliga webbläsare (som du använder just nu). Du behöver ingen annan programvara för att använda webbplatsen. TWiki-plattformen är på engelska så det blir lite swenglish över webbplatsen, men jag hoppas att det går bra ändå.
>
>
Webbplatsen är baserad på TWiki som är en webbplattform för att enkelt utbyta information via din vanliga webbläsare (som du använder just nu). Du behöver ingen annan programvara för att använda webbplatsen. TWiki-plattformen är på engelska så det blir lite swenglish över webbplatsen, men det borde går bra ändå.
  Webbplatesen är indelad i följande TWiki-delar (Webs):
Line: 57 to 57
 

Kan jag använda svenska tecken i WikiWord?

Changed:
<
<
 • Svenska tecken kan inte användas i WikiWord. För att få svenska tecken i länken (men inte i WikiWord) så skapar du en ny sida eller skriver in en ny länk på följande sätt:
  [[WikiWord-utan-svenska-tecken][text-med-svenska-tecken-som-visas]]
  t.ex.
  [[SaeljNr25][Fock säljes]].
>
>
 • Svenska tecken (åäöÅÄÖ) kan inte användas i WikiWord. För att få svenska tecken i länken (men inte i WikiWord) så skapar du en ny sida eller skriver in en ny länk på följande sätt:
  [[WikiWord-utan-svenska-tecken][text-med-svenska-tecken-som-visas]]
  t.ex.
  [[SaeljNr25][Fock säljes]].
 

Kan jag använda svenska tecken i texten?

Changed:
<
<
 • Svenska tecken kan användas i vanlig text.
>
>
 • Svenska tecken (åäöÅÄÖ) kan användas i vanlig text.
 

Kan jag göra vad som helst?

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback