Difference: Omega34Kappsegla (3 vs. 4)

Revision 42013-06-04 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Kappsegla

Innehåll

Added:
>
>

SRS

SRS är ett nytt system som ersätter LYS-systemet.

Syftet med SRS-systemet är att ge båtar av olika typ möjlighet att kappsegla mot varandra.

Läs mer om regler, SRS-tabeller m.m. på Svenska Seglarförbundets officiella hemsida: http://www.svensksegling.se

SRS båtdatablad för Omega 34 2013: SRS-btdatablad-Omega34.pdf

 

LYS

Changed:
<
<
Syftet med LYS-SYSTEMET är att ge båtar av olika typ möjlighet att kappsegla mot varandra.
>
>
Syftet med LYS-systemet är att ge båtar av olika typ möjlighet att kappsegla mot varandra.
  Läs mer om regler, LYS-tabeller m.m. på Svenska Seglarförbundets officiella hemsida: http://www.svensksegling.se
Line: 22 to 32
  Klassregler för Omega 34
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attr="" comment="SRS båtdatablad för Omega 34" date="1370344942" name="SRS-btdatablad-Omega34.pdf" path="SRS-båtdatablad-Omega 34.pdf" size="9608" user="SvenLoefgren" version="1.1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback