Difference: Omega34SWE184 (2 vs. 3)

Revision 32013-04-02 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Galleri"

SWE 184 - Discovery

En bild på min båt när vi deltog i Byxelkroken 17/18 sep 05:

Byxelkroken3mod.jpg

Några bilder från renovering av bottenstockar som jag beskrivit i forumdelen.

  • Gammalt laminat borthackat och slipning delvis gjord:
Changed:
<
<
Gammalt laminat borthackat och slipning delvis gjord
>
>
Gammalt laminat borthackat och slipning delvis gjord
 
  • Viktigt att torka ut all fukt.:
Changed:
<
<
Viktigt att torka ut all fukt.
>
>
Viktigt att torka ut all fukt.
 
Changed:
<
<
  • Ytterligare en bild. Föstår inte varför de blev så stora ?:
    Ytterligare en bild. Föstår inte varför de blev så stora ?
>
>
  • Ytterligare en bild. Föstår inte varför de blev så stora ?
    Ytterligare en bild. Föstår inte varför de blev så stora ?

Minskade width och height för bilderna så de blev mindre. / -- SvenLoefgren - 02 Apr 2013

 
META FILEATTACHMENT attr="" comment="SWE 184 Discovery kappseglandes" date="1136495341" name="Byxelkroken3mod.jpg" path="C:\Documents and Settings\Mikael\Mina dokument\Mina bilder\Byxelkroken3mod.jpg" size="282162" user="MikaelAbrahamsson" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Gammalt laminat borthackat och slipning delvis gjord" date="1267486209" name="btrep002.jpg" path="\\Diskstation\usbshare1\båtrep\båtrep 002.jpg" size="403835" user="MikaelAbrahamsson" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Viktigt att torka ut all fukt." date="1267486307" name="btrep001.jpg" path="\\Diskstation\usbshare1\båtrep\båtrep 001.jpg" size="409666" user="MikaelAbrahamsson" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Ytterligare en bild. Föstår inte varför de blev så stora ?" date="1267486505" name="btrep003.jpg" path="\\Diskstation\usbshare1\båtrep\båtrep 003.jpg" size="370491" user="MikaelAbrahamsson" version="1.1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback