Difference: Omega34Tips (31 vs. 32)

Revision 322016-02-22 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Tips

Changed:
<
<
<!- KOMMENTAR:> <!- Lägg in en ny länk till ett nytt tips på följande sätt:> <!- 1. Kopiera översta raden i listan.> <!- 2. Lägg in kopian överst i listan.> <!- 3. Stega löpnumret i länknamnet.> <!- 4. Sätt datum och lämplig text.>
>
>
<-- KOMMENTAR: åäö fungerar inte i WikiWord (länk). Skapa en ny TipsNrXX sida och förklaring (rubrik) intill. -->
  TipsNr23 - 2015-12-23 - Refit of an Omega 34

TipsNr22 - 2014-09-11 - OpenCPN i PC och mobil

Deleted:
<
<
2014-07-28 - Nya mantåg
2014-01-29 - Teakbänksats
2013-09-15 - Skåp och LED-belysning i akterruff
2012-01-10 - Eget peke
2012-01-10 - Skotskena till 110% fock
2009-09-27 - Halvmodell av Omega 34.
2008-08-31 - Nytt elsystem enligt ”Skyllermarksmodellen”.
2008-08-28 - Fat-head segel.
2008-08-25 - Ny rufflucka av Akrylglas.
2008-08-22 - Omegamärke och siffror.
2008-08-22 - Nya tofter i sittbrunn.
2008-08-11 - Byta motor.
2006-12-09 - Ny kylbox.
2006-09-03 - Tågtabellen.
2006-05-02 - Masttyper.
<!- ! 2005-12-14 - Båtnytts artiklar NYBÖRJARSKOLA och FORTSÄTTNINGSSKOLA. > <!- ! 2005-12-14 - Vi Båtägares artiklar om VÅRRUSTNING och MOTORSKOLAN. > 2005-11-10 - Nytt elsystem.
2005-09-23 - Trimma med telltales.
2005-05-13 - För Segel nr 1 (roderoptimering, bussningar till hjärtstocken, polardiagram).
2005-04-24 - Extra knapar vid relingen.
 \ No newline at end of file
Added:
>
>
TipsNr21 - 2014-07-28 - Nya mantåg

TipsNr20 - 2014-01-29 - Teakbänksats

TipsNr19 - 2013-09-15 - Skåp och LED-belysning i akterruff

TipsNr18 - 2012-01-10 - Eget peke

TipsNr17 - 2012-01-10 - Skotskena till 110% fock

TipsNr16 - 2009-09-27 - Halvmodell av Omega 34.

TipsNr15 - 2008-08-31 - Nytt elsystem enligt ”Skyllermarksmodellen”.

TipsNr14 - 2008-08-28 - Fat-head segel.

TipsNr13 - 2008-08-25 - Ny rufflucka av Akrylglas.

TipsNr12 - 2008-08-22 - Omegamärke och siffror.

TipsNr11 - 2008-08-22 - Nya tofter i sittbrunn.

TipsNr10 - 2008-08-11 - Byta motor.

TipsNr9 - 2006-12-09 - Ny kylbox.

TipsNr8 - 2006-09-03 - Tågtabellen.

TipsNr7 - 2006-05-02 - Masttyper.

TipsNr6 - 2005-12-14 - ???

TipsNr5 - 2005-12-14 - ???

TipsNr4 - 2005-11-10 - Nytt elsystem.

TipsNr3 - 2005-09-23 - Trimma med telltales.

TipsNr2 - 2005-05-13 - För Segel nr 1 (roderoptimering, bussningar till hjärtstocken, polardiagram).

TipsNr1 - 2005-04-24 - Extra knapar vid relingen.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback