Difference: SaeljannonsNr2 (2 vs. 3)

Revision 32024-01-30 - SvenLofgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Saelj"

Kylaggregat och kylbox

Komplett fungerande kyl med:

  • kylaggregat luftkylt med fläkt
  • fläktkanal
  • elekronikbox
  • manöverpanel
  • kylbox i stål med kylmagasin och stållock, ca 46 liter

säljes för 500 SEK. Kylen drar en del ström så den passar nog bättre en motorbåt som laddar mer ström än en segelbåt.

Changed:
<
<
PICT0327.jpg PICT0329.jpg

Svar till: sven@lofgren.homedns.org

>
>
PICT0327.jpg PICT0329.jpg
  -- SvenLoefgren - 09 Dec 2006

SÅLD 10 Dec 2006.

-- SvenLoefgren - 19 Oct 2007

META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1165675589" name="PICT0327.jpg" path="PICT0327.jpg" size="18253" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1165675615" name="PICT0329.jpg" path="PICT0329.jpg" size="8203" user="SvenLoefgren" version="1.1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback