Difference: TipsNr10 (4 vs. 5)

Revision 52008-08-24 - PeterFristedt

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Byta motor

Line: 162 to 162
 Ljuddämpare, kylvattenintag, axeltätning och Centaflexkoppling:
Ljuddämpare, kylvattenintag, axeltätning och Centaflexkoppling
Deleted:
<
<
Fler bilder kommer snart.................
 Nya propellern hopvikt:
Nya propellern hopvikt

Nya propellern utfälld:
Nya propellern utfälld

Added:
>
>
Vy akteröver:
Vy akteröver

Sidovy:
Sidovy

Bränslefiter, sjövattenfilter, expantionskärl, axelolja och lampa:
Bränslefiter, sjövattenfilter, expantionskärl, axelolja och lampa

Mallar för motordistanser:
Mallar för motordistanser

Motorfäste med distans av Delrin:
Motorfäste med distans av Delrin

Nedvinkling avgasutsläpp:
Nedvinkling avgasutsläpp

Vakumventil under diskho:
Vakumventil under diskho

Inklädnad:
Inklädnad

 -- PeterFristedt - 21 Aug 2008
Added:
>
>
 
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Gamla tvåbladiga propellern" date="1219355483" name="gamlapropellern.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Motorbyte\Bilder\gamla propellern.jpg" size="82430" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Gamla motorinstallationen med en Yanmar 2GM på 18hp" date="1219355859" name="gamlamotorn.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Motorbyte\Bilder\gamla motorn.jpg" size="63330" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Gamla axeltätningen" date="1219355985" name="gamlaaxeltatningen.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Motorbyte\Bilder\gamla axeltatningen.jpg" size="51208" user="PeterFristedt" version="1.1"
Line: 185 to 208
 
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Ljuddämpare, kylvattenintag, axeltätning och Centaflexkoppling" date="1219356960" name="nyamotornaxeltatning.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Motorbyte\Bilder\nya motorn axeltatning.jpg" size="39984" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Nya propellern hopvikt" date="1219357019" name="nypropellerhopvikt.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Motorbyte\Bilder\ny propeller hopvikt.jpg" size="66069" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Nya propellern utfälld" date="1219357068" name="nypropellerutfalld.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Motorbyte\Bilder\ny propeller utfalld.jpg" size="67697" user="PeterFristedt" version="1.1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Vy akteröver" date="1219612184" name="vybakat.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Motorbyte\Bilder\Ny mapp\vy bakat.jpg" size="61158" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Sidovy" date="1219612231" name="sidovy.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Motorbyte\Bilder\Ny mapp\sidovy.jpg" size="67012" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Bränslefiter, sjövattenfilter, expantionskärl, axelolja och lampa" date="1219612287" name="filtermm.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Motorbyte\Bilder\Ny mapp\filter, mm.jpg" size="60083" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Mallar för motordistanser" date="1219612342" name="mallarfrmotordistanser.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Motorbyte\Bilder\Ny mapp\mallar för motordistanser.jpg" size="33726" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Motorfäste med distans av Delrin" date="1219612390" name="distansmotorfaste.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Motorbyte\Bilder\Ny mapp\distans motorfaste.jpg" size="48379" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Nedvinkling avgasutsläpp" date="1219612428" name="nedvinklatavgasutslapp.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Motorbyte\Bilder\Ny mapp\nedvinklat avgasutslapp.jpg" size="25091" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Vakumventil under diskho" date="1219612469" name="vakumventil.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Motorbyte\Bilder\Ny mapp\vakumventil.jpg" size="47034" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Inklädnad" date="1219612514" name="inkladnad.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Motorbyte\Bilder\Ny mapp\inkladnad.jpg" size="48805" user="PeterFristedt" version="1.1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback