Difference: TipsNr10 (6 vs. 7)

Revision 72009-01-05 - PeterFristedt

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Byta motor

Line: 86 to 86
 
  • Motorn startades och hoppade igång på första klicket samt gick klockrent.
Vilken glädje!!!
Changed:
<
<

Resulatatet

>
>

Resultatet

  När jag startade projektet med byte av motor på Omega 34:an stod följande på önskelistan:
  • Bra driv och fart i båten även i motsjö
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback