Difference: TipsNr12 (1 vs. 2)

Revision 22008-08-23 - PeterFristedt

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Omegamärke och siffror

Jag hade problem med att hitta detta när jag skulle märka om seglet då båten tidigare seglade i finska vatten. Bifogar PDF-filer som kan skalas i kopiator till rätt storlek.

Changed:
<
<
Jag är inte säker på att Omega-märket är "skalenligt".
>
>
Jag är inte säker på att Omega-märket är "skalenligt" eftersom det skalades upp från en liten bild med paint. Typsnittet till siffrorna är "Swis721 Blk Cn BT".
  Märkduk finns att köpa på: http://www.segelshoppen.se/

Revision 12008-08-22 - PeterFristedt

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Omegamärke och siffror

Jag hade problem med att hitta detta när jag skulle märka om seglet då båten tidigare seglade i finska vatten. Bifogar PDF-filer som kan skalas i kopiator till rätt storlek. Jag är inte säker på att Omega-märket är "skalenligt".

Märkduk finns att köpa på: http://www.segelshoppen.se/

-- PeterFristedt - 22 Aug 2008

META FILEATTACHMENT attr="" comment="Omegamall" date="1219447167" name="OmegamallA3.pdf" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\09_Segel\Märken & siffror\Klara\Omegamall A3.pdf" size="73891" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Siffror" date="1219447214" name="S0123456789.pdf" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\09_Segel\Märken & siffror\Klara\S 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9.pdf" size="13871" user="PeterFristedt" version="1.1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback