Difference: TipsNr13 (1 vs. 2)

Revision 22008-09-19 - PeterFristedt

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"
Den befintliga ruffluckan var krackelerad och sprucken så det var dags för ett ansiktslyft.
Line: 16 to 16
 

Bearbetning av akrylglas

Changed:
<
<
Akrylglas kan bearbetas med fintandig figursåg och bandslip.
>
>
Akrylglas kan bearbetas med fintandad figursåg och bandslip.
 För att erhålla en välvd lucka, krävs att man ställer in akrylglaset vilande på en form i ugn med en temperatur av 170grC. Avsvalningen måste ske långsamt för att undvika formändring. Bomullstyg kan läggas på formen för att undvika märken i glaset. Jag tog formen till Gösta på Fermplast som bakade den vävda luckan.

Revision 12008-08-24 - PeterFristedt

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"
Den befintliga ruffluckan var krackelerad och sprucken så det var dags för ett ansiktslyft.

Innehåll

Renovering av teak

Eftersom jag hade däcksribb över från renoveringen av sittbrunnen limmades ämnen till de övre styrlisterna ihop med epoxi och microbalonger. I styrlisterna fälldes teflonlister in som luckan glider på för att minska friktionen. Ytbehandling med epoxi och tvåkomponentslack.

Tillverkning av form

Form till den välvda luckan tillverkades av MDF-board. Den ligger i vedboden för framtida uppvärmning, men om det är någon som vill ha den är det bara att maila mig.

Bearbetning av akrylglas

Akrylglas kan bearbetas med fintandig figursåg och bandslip. För att erhålla en välvd lucka, krävs att man ställer in akrylglaset vilande på en form i ugn med en temperatur av 170grC. Avsvalningen måste ske långsamt för att undvika formändring. Bomullstyg kan läggas på formen för att undvika märken i glaset. Jag tog formen till Gösta på Fermplast som bakade den vävda luckan.

Leverantörer

Fermplast AB (Gösta som är mycket hjälpsam) (http://www.fermplast.se/)

  • 10mm Akrylplast färgad (tror benämningen är brun trots att den ser svart ut)

Jan O. Mattsson Indistriuella plaster (http://www.janomattsson.se)

  • Teflonlister

Sea Sea (http://www.seasea.se)

  • Lås

Bilder

Renovering av teak runt nedgångsluckan:
Renovering av teak runt nedgångsluckan

Översida av form:
Översida av form

Undersida av form:
Undersida av form

Nya luckor på plats inifrån och ut:
Nya luckor på plats inifrån och ut

Utifrån:
Utifrån

-- PeterFristedt - 24 Aug 2008

META FILEATTACHMENT attr="" comment="Renovering av teak runt nedgångsluckan" date="1219616222" name="renoveringvirke.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Rufflucka\Bilder\renovering virke.jpg" size="52441" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Översida av form" date="1219616263" name="formover.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Rufflucka\Bilder\form over.jpg" size="65988" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Undersida av form" date="1219616293" name="formunder.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Rufflucka\Bilder\form under.jpg" size="56534" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Nya luckor på plats inifrån och ut" date="1219616331" name="inneochut.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Rufflucka\Bilder\inne och ut.jpg" size="34617" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Utifrån" date="1219616360" name="ute.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Rufflucka\Bilder\ute.jpg" size="52563" user="PeterFristedt" version="1.1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback