Difference: TipsNr19 (4 vs. 5)

Revision 52013-11-16 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Skåp och LED-belysning i akterruff

Line: 33 to 33
 Däcksskruvarna var tillräckligt långa för att även användes till att fästa takkonsolen på ena sidan. Teaklisten i taket limmades med PL400.
Changed:
<
<
Takkonsol och skåpfäste Takkonsol
>
>
Takkonsol och skåpfäste Takkonsol
  Ett nytt skåp byggdes. Främre skåpväggen sattes så att den fula undersidan av den grunda babordsfacket byggdes in.
Line: 42 to 42
 och som förbindes med lättmetallslist. Andra sidan av främre skåpväggen sattes fast med lättmetalslist i en däcksskruv.
Changed:
<
<
Skåpfäste Skåpfäste
>
>
Skåpfäste Skåpfäste
 

Resultat

Changed:
<
<
Belysning över skåp Belysning i gång Belysning över skåp
>
>
Belysning över skåp Belysning i gång Belysning över skåp
  -- SvenLoefgren - 15 Sep 2013
Changed:
<
<
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Takkonsol och skåpfäste" date="1379266994" name="IMAG0011.jpg" path="IMAG0011.jpg" size="981513" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Takkonsol" date="1379267044" name="IMAG0013.jpg" path="IMAG0013.jpg" size="886667" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Skåpfäste" date="1379267116" name="20121118_154004.jpg" path="20121118_154004.jpg" size="1707843" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Skåpfäste" date="1379267172" name="20121118_154141.jpg" path="20121118_154141.jpg" size="2758780" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Belysning över skåp" date="1379267263" name="PICT0007.JPG" path="PICT0007.JPG" size="2206182" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Belysning i gång" date="1379267323" name="PICT0015.JPG" path="PICT0015.JPG" size="1709944" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Belysning över skåp" date="1379267369" name="PICT0014.JPG" path="PICT0014.JPG" size="1897484" user="SvenLoefgren" version="1.1"
>
>
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Skåpfäste" date="1384645698" name="20121118_154004_w.jpg" path="20121118_154004_w.jpg" size="174907" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Skåpfäste" date="1384645737" name="20121118_154141_w.jpg" path="20121118_154141_w.jpg" size="416459" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Takkonsol och skåpfäste" date="1384645780" name="IMAG0011_w.jpg" path="IMAG0011_w.jpg" size="135179" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Takkonsol" date="1384645828" name="IMAG0013_w.jpg" path="IMAG0013_w.jpg" size="131883" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Belysning över skåp" date="1384645888" name="PICT0007_w.jpg" path="PICT0007_w.jpg" size="265795" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Belysning över skåp" date="1384645936" name="PICT0014_w.jpg" path="PICT0014_w.jpg" size="206387" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Belysning i gång" date="1384645981" name="PICT0015_w.jpg" path="PICT0015_w.jpg" size="136781" user="SvenLoefgren" version="1.1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback