Difference: TipsNr22 (2 vs. 3)

Revision 32014-09-28 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"
Changed:
<
<

OpenCPN i PC och mobil

>
>

OpenCPN i PC och mobil

 
Changed:
<
<
Här är ett exempel på hur man kan få det populära navigationsprogrammet OpenCPN i en PC och en Android mobil.
>
>
Innehåll

Här är ett exempel på hur man kan få det populära navigationsprogrammet OpenCPN (http://opencpn.org) i en PC och en Android mobil.

Fjärrstyr OpenCPN i PC från mobil via mobilens hot spot (lokalt nätverk)

  Installerade program i PC:
Changed:
<
<
- Ubuntu 12.04 LTS
>
>
- Ubuntu 12.04 LTS (Linux)
 - OpenCPN
- Teamviewer (fjärrstyrning)
Line: 23 to 28
  Man kan kontrollera OpenCPN från både PC och mobil och skärmarna uppdateras båda samtidigt.
Changed:
<
<
Normalt behöver mobilen ha nätverk mot Internet igång för att Teamviewer ska kunna koppla upp mobilen mot PCn.

För att koppla upp mobilen mot PCn utan Internet (på sjön) gör så här:

>
>
Normalt behöver mobilen ha nätverk mot Internet igång för att Teamviewer ska kunna koppla upp mobilen mot PCn.
På sjön saknas ofta Internet så för att koppla upp mobilen mot PCn utan Internet gör så här:
 1. In the PC Teamviewer menu click on Extras and then on Options
2. On the General tab activate Accept incoming LAN connections
When selecting accept exclusively it will display the IP-address of the computer in the ID-field.
Line: 35 to 39
 - OpenCPN finns för Windows (XP, Vista, 7, 8, 8.1), Linux och Mac.
- Teamviewer finns för Windows (XP, Vista, 7, 8), Linux, Mac, Android, iOS (iPhone) och Windows phone.
Changed:
<
<
-- SvenLoefgren - 11 Sep 2014
>
>

Använd GPSen i mobilen till OpenCPN i PCn via bluetooth

Med Android appen ExtGPS i mobilen får man en bluetooth GPS i mobilen som kan delas med andra enheter.

 
Added:
>
>
På OpenCPN (http://opencpn.org/ocpn/setting_up_gps) kan man läsa hur man kopplar upp Linux mot en bluetooth GPS. Man definierar GPS'ens (eller flera GPS'ers) device adress och kanal i en fil, /etc/bluetooth/rfcomm.conf. Om man inte startar automatiskt vid uppstart, så behöver man bara starta med ett kommando, t.ex.:

> sudo rfcomm connect 0

I OpenCPN kopplar man upp mot en serie device, t.ex. /dev/rfcomm0

-- SvenLoefgren - 11 Sep 2014

 
META FILEATTACHMENT attr="" comment="PC skärm och mobil skärm" date="1410463287" name="IMAG0001.jpg" path="IMAG0001.jpg" size="911243" user="SvenLoefgren" version="1.1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback