Difference: TipsNr4 (6 vs. 7)

Revision 72008-08-14 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Nytt elsystem

Line: 11 to 11
  Eftersom ledningarna och deras kabelskor såg ganska eländiga ut så bestämde jag mig för att satsa på Skyllermarks (http://www.skyllermarkspressar.se) koncept med kopplingsplintar och tjocka färdigpressade förtennade kablar med krympslang. Det ska ge minimala spänningsförluster i systemet. Enligt reklamen ska man få dubbel laddning.
Changed:
<
<
Som spänningsregulator valde jag en LADAC 1204 som både kompenserar för spänningsförluster i ledningarna och temperaturen i batteriet. Regulatorn köpte jag hos Alby Bilelektriska i Sundbyberg (http://home.swipnet.se/~w-47252/) som också återställde min generator som var modifierad för den gamla spänningsregulatorn.
>
>
Som spänningsregulator valde jag en LADAC 1204 som både kompenserar för spänningsförluster i ledningarna och temperaturen i batteriet. Regulatorn köpte jag hos Alby Bilelektriska i Sundbyberg (http://www.albybilel.se/) som också återställde min generator som var modifierad för den gamla spänningsregulatorn.
 

Schema

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback