Difference: TipsNr9 (2 vs. 3)

Revision 32006-12-09 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Ny kylbox

Line: 43 to 43
 

Bygge av kylbox

Changed:
<
<
Kylboxen byggdes med hjälp av Isotherms sandwichisolering med 2mm vit PVC som både innerskikt och ytterskikt, däremellan polyuretanisolering. Skivorna är 5cm tjocka. Jag la dubbla skivor i botten, 10 cm, och enkla skivor på sidorna och i locket. En låda i furuplywood byggdes som ytterhölje till sandwichisoleringen. Lådan gjorde att jag kunde göra det mesta av jobbet hemma istället för att bygga på plats i båten. Lådan lackades på alla sidor. Kylmagasinet monterades i lådan innan den lyftes i pentryt. En löstagbar mellanvägg av plexiglas sattes fast framför kylmagasinet (se bild under Resultat).
>
>
Kylboxen byggdes med hjälp av Isotherms sandwichisolering med 2mm vit PVC som både innerskikt och ytterskikt, däremellan polyuretanisolering (det blåa på bilden är en skyddsfilm). Skivorna är 5cm tjocka. Jag la dubbla skivor i botten, 10 cm, och enkla skivor på sidorna och i locket. En låda i furuplywood byggdes som ytterhölje till sandwichisoleringen. Lådan ska ta upp tyngden av alla matvaror och som kan bli ganska stor. Lådan gjorde också att jag kunde göra det mesta av jobbet hemma istället för att bygga på plats i båten. Lådan lackades på alla sidor. Kylmagasinet monterades i lådan innan den lyftes i pentryt. En löstagbar mellanvägg av plexiglas sattes fast framför kylmagasinet (se bild under Resultat).
  PICT0362.jpg PICT0364.jpg
Line: 57 to 57
 

Resultat

Changed:
<
<
Pentryskivan och locket till kylen gjordes av furuplywood med vitt laminat (1 mm) pålimmat. Pentryskivan sätts fast med skruvar från sidan och tre stycken excenterlås (reglerbara haspar) på mitten under skivan (se bild under Montering) används för att spänna ned pentryskivan mot kylboxen.Kylan i kylboxen hamnade på 4-8 grader Celcius beroende på var i boxen man mätte och hur mycket matvaror som fanns i boxen.
>
>
Pentryskivan och locket till kylen gjordes av furuplywood med vitt laminat (1 mm) pålimmat. Pentryskivan sätts fast med skruvar från sidan och tre stycken excenterlås (reglerbara haspar) på mitten under skivan (se bild under Montering) används för att spänna ned pentryskivan mot kylboxen.Kylan i kylboxen hamnade på 4-8 grader Celcius beroende på var i boxen man mätte och hur mycket matvaror som fanns i boxen. Elförbrukningen märks knappt numera.
  PICT0293.jpg PICT0297.jpg
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback