Difference: TipsNr9 (3 vs. 4)

Revision 42006-12-12 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Ny kylbox

Line: 41 to 41
  PICT0360.jpg
Changed:
<
<

Bygge av kylbox

>
>

Kylbox

  Kylboxen byggdes med hjälp av Isotherms sandwichisolering med 2mm vit PVC som både innerskikt och ytterskikt, däremellan polyuretanisolering (det blåa på bilden är en skyddsfilm). Skivorna är 5cm tjocka. Jag la dubbla skivor i botten, 10 cm, och enkla skivor på sidorna och i locket. En låda i furuplywood byggdes som ytterhölje till sandwichisoleringen. Lådan ska ta upp tyngden av alla matvaror och som kan bli ganska stor. Lådan gjorde också att jag kunde göra det mesta av jobbet hemma istället för att bygga på plats i båten. Lådan lackades på alla sidor. Kylmagasinet monterades i lådan innan den lyftes i pentryt. En löstagbar mellanvägg av plexiglas sattes fast framför kylmagasinet (se bild under Resultat).
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback