Forum

AemneNr28 - 2016-08-05 - Fråga gällande montering av midskeppsknapar (demontering innertak ovan hyllor)

AemneNr27 - 2015-12-23 - Sailing Omega in Holland?

AemneNr26 - 2015-09-10 - Skotskena på rufftaket

AemneNr25 - 2015-08-15 - Historie om Swe 11 Lazy

AemneNr24 - 2013-02-16 - Ta ut tank

AemneNr23 - 2012-01-10 - Vilka har sytt upp era lazybags?

AemneNr22 - 2012-01-10 - Kranar till toaletten

AemneNr21 - 2011-05-31 - Fot till mantågsstötta

AemneNr20 - 2010-05-11 - Olika roderstorlekar

AemneNr19 - 2010-04-19 - Bord till sittbrunnen?

AemneNr18 - 2010-04-08 - Epoxibehandling för att förebygga plastpest?

AemneNr17 - 2010-03-01 - Tie-Rods, någon som har monterat?

AemneNr16 - 2010-03-01 - Muttern överst på hjärtstocken

AemneNr15 - 2010-01-26 - Toppvant eller undervant främst i däck ?

AemneNr14 - 2010-01-08 - Balken för mastfoten sviktar. Någon med samma problem ?

AemneNr13 - 2009-11-03 - Var sätta skena till 110% och utväxling på akterstagssträckare?

AemneNr12 - 2009-10-07 - Vann i roret, hva gjør jeg?

AemneNr11 - 2009-09-29 - Hur trär man in ett nytt fall?

AemneNr10 - 2009-06-17 - Hur byter man roderlager?

AemneNr9 - 2008-09-02 - Var finns formarna till Omega 34?

AemneNr8 - 2008-04-04 - Distans mellan järnköl och plastskrov?

AemneNr7 - 2007-03-27 - Problem: the boat always like to round up against the wind strongly.

AemneNr6 - 2006-01-24 - Åsikter om höjningen av lystalet.

AemneNr5 - 2005-10-18 - Yanmar 3YM20 och 3YM30.

AemneNr4 - 2005-06-20 - Årsmodell och segelnummer.

AemneNr3 - 2005-06-20 - Mastlutning och riggtrim Isomatrigg.

AemneNr2 - 2005-04-24 - Bruna fläckar ovanför vattenlinjen.

AemneNr1 - 2005-04-24 - Exempel på diskussion.


This topic: Omega34 > WebHome > Omega34Forum
Topic revision: r42 - 2016-08-05 - JonasEdh
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback