Gästbok

Skriv några rader i webbplatsens gästbok genom att skriva i rutan nedan.

När Add comment väljs så frågas efter användare och password. Logga in som användare TWikiGuest och password guest om du inte är registrerad. Lägg i så fall till din signatur i texten om du vill ha med din signatur.

Kul, vilken kanonbild. Mera sånt.

-- SvenLoefgren - 06 Jan 2006

Tack för ett utmärkt initiativ. Omega 34 är en underbar båt som förtjänar en levande Webplats. Det är viss inlärning med Twiki systemet men jag gör så gott jag kan. Jag har lagt upp en bild på min båt i galleri SWE 184 Discovery

-- MikaelAbrahamsson - 05 Jan 2006

-- MikaelAbrahamsson - 05 Jan 2006

Första testinlägget som visar när gästboken skapades.

-- SvenLoefgren - 10 Dec 2005


This topic: Omega34 > WebHome > Omega34GuestBook
Topic revision: r3 - 2006-01-06 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback