Introduktion

Vad kan jag göra här?

Här kan du läsa om Omega34 och om du registrerar dig (TWikiRegistration) så kan du också:

 • Skriva i de sidor som finns (Edit).
 • Skapa nya sidor mha WikiWords (två ord som börjar med stor bokstav och som sitter ihop)
 • Lägga in egna bilder eller dokument (Attach) på webbplatsens sidor.
 • Sätta vissa egna parametrar och lägga in personlig information på en egen webbsida.
 • Testa hur man använder TWiki i en egen sandlåda.

Om du inte vill registrera dig så kan du logga in som TWikiGuest med password guest, men då får du ingen egen webbsida eller sandlåda att leka i. smile

Varför finns denna webbplats?

Omega34 är ju en mycket vacker segelbåt men alla (ca 330 st) börjar bli lite till åren (20-25 år) och behöver en hel del underhåll (åtminstone min). Jag har en längre tid saknat en aktiv webbplats där alla som är intresserade kan utbyta information om Omega34 på ett enkelt sätt, så jag startade till slut denna webbplats.

-- SvenLoefgren - 28 Apr 2005

Var finns webbplatsen och vem är ansvarig?

Denna webbplats finns på en lite äldre dator i min källare med en ADSL-förbindelse på ca 5 Mbit. Ha lite förståelse för att det kan vara lite långsamt ibland.

Materialet som läggs in tillhör författarna (se Copyright). Om någon vill använda materialet någon annan stans så bör denne först fråga författaren om det går bra.

Material som läggs in bör ha anknytning till Omega34. Material som inte hör hit eller är stötande kommer att tas bort av mig eller någon i TWikiAdminGroup.

Jag tar inget som helst ansvar för eventuella beroenden eller andra skador som denna webbplats kan åstadkomma användare av denna webbplats.

-- SvenLoefgren - 28 Apr 2005

Hur funkar det?

Webbplatsen är baserad på TWiki som är en webbplattform för att enkelt utbyta information via din vanliga webbläsare (som du använder just nu). Du behöver ingen annan programvara för att använda webbplatsen. TWiki-plattformen är på engelska så det blir lite swenglish över webbplatsen, men jag hoppas att det går bra ändå.

Webbplatesen är indelad i följande TWiki-delar (Webs):

 • Omega34......där du läser, skriver eller lägger in bilder och dokument om Omega34.
 • Main.........där användare registreras och innehåller allmäm info om TWiki.
 • TWiki........som innehåller TWiki detaljer och dokumentation.
 • Sandbox......gemensam sandlåda där du kan prova TWiki för att lära dig hur det fungerar.

Du kan läsa allt om TWiki-plattformen på webbplatsen.

Är det någon risk att jag förstör något?

Allt som skrivs in revisionshanteras så att om det blir fel är det enkelt att gå tillbaka.

Hur skapar jag en ny sida?

 • När du vill skapa en ny sida så gör du det genom att skriva in ett nytt WikiWord (två ord som börjar med stor bokstav och som sitter ihop) på en sida som finns och som du sedan sparar. På sidan får du då ett ord som slutar på ?. Klicka på ? så får du upp den nya sidan och du kan börja skriva i den nya sidan. Spara sedan och titta på din nya sida.

 • Gör nya WikiWord på samma sätt som det är gjort tidigare på sidan, t.ex. SaeljNr+nästa-nr-i-serien om du vill lägga in en sälj-annons, så minskar risken för att orden tar slut.

Kan jag använda svenska tecken i WikiWord?

 • Svenska tecken kan inte användas i WikiWord. För att få svenska tecken i länken (men inte i WikiWord) så skapar du en ny sida eller skriver in en ny länk på följande sätt:
  [[WikiWord-utan-svenska-tecken][text-med-svenska-tecken-som-visas]]
  t.ex.
  [[SaeljNr25][Fock säljes]].

Kan jag använda svenska tecken i texten?

 • Svenska tecken kan användas i vanlig text.

Kan jag göra vad som helst?

 • Vissa saker, tex skapa nya Webs kan bara göras av TWikiAdminGroup, men annars kan det mesta göras av alla. Meningen är att det ska vara många som bidrar till webbplatsen och inte en person som gör allt. Om man vill göra större förändringar av webb-platsen så bör man först starta en diskussion om det på Forum.

Vart skickar jag frågor?

Om du har frågor kan du skriva in dom på Forum där alla kan svara eller skicka ett mail till SvenLoefgren (sven@lofgren.homedns.org).


This topic: Omega34 > WebHome > Omega34Introduktion
Topic revision: r2 - 2005-05-03 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback