Skåp och LED-belysning i akterruff

Innehåll

Problem

Det började bli dags för att renovera akterruffen eftersom:

- Klädseln på takpaneler och på sittbrunnstaket började släppa
- Dåligt med skåp, endast en lång smal hylla
- Dålig belysning

Någar bilder på hur det såg ut:

int_PICT0299.jpg int_PICT0300.jpg

Förbättringar

Klädseln var snäckvit polyesterduk med påflamberat 5 mm polyesterskum. Likadan duk användes igen. Den gamla klädseln togs bort. Det räcker med att skrapa bort de rester av polyesterskummet som sitter kvar i limresterna. Allt lim behöver inte tas bort innan man limmar på ny duk. För takpanelerna användes nya skivor, 4mm. För att få snyggare övergångar mellan takpanel och väggar monterades smala teaklister längs kanten på takpanelen. I takpanelerna monterades LED-lampor, 6 st, med dimmer.

Nya takkonsoler gjordes i teak och lättmetallslister. Däcksskruvarna var tillräckligt långa för att även användes till att fästa takkonsolen på ena sidan. Teaklisten i taket limmades med PL400.

Takkonsol och skåpfäste Takkonsol

Ett nytt skåp byggdes. Främre väggen sattes så att den fula undersidan av den grunda babordsfacket byggdes in. Ena sidan av skåpet sattes fast med två teaklister, en limmad i skåpet och en limmad med PL400 under sittbrunnstaket, och som förbindes med lättmetallslist. Andra sidan av skåpet sattes fast i en däcksskruv.

Skåpfäste Skåpfäste

Resultat

Belysning över skåp Belysning i gång Belysning över skåp

-- SvenLoefgren - 15 Sep 2013

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who CommentSorted ascending
JPEGJPG PICT0015.JPG r1 manage 1669.9 K 2013-09-15 - 17:48 SvenLoefgren Belysning i gång
JPEGJPG PICT0007.JPG r1 manage 2154.5 K 2013-09-15 - 17:47 SvenLoefgren Belysning över skåp
JPEGJPG PICT0014.JPG r1 manage 1853.0 K 2013-09-15 - 17:49 SvenLoefgren Belysning över skåp
JPEGjpg 20121118_154004.jpg r1 manage 1667.8 K 2013-09-15 - 17:45 SvenLoefgren Skåpfäste
JPEGjpg 20121118_154141.jpg r1 manage 2694.1 K 2013-09-15 - 17:46 SvenLoefgren Skåpfäste
JPEGjpg IMAG0013.jpg r1 manage 865.9 K 2013-09-15 - 17:44 SvenLoefgren Takkonsol
JPEGjpg IMAG0011.jpg r1 manage 958.5 K 2013-09-15 - 17:43 SvenLoefgren Takkonsol och skåpfäste

This topic: Omega34 > WebHome > Omega34Tips > TipsNr19
Topic revision: r1 - 2013-09-15 - SvenLoefgren
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback