Ny kylbox

ARBETE PÅGÅR, SIDAN ÄR INTE KLAR smile

Innehåll

Problem

I mitt pentry finns kylbox, kylaggregat, bränsletank med diesel, startbatteri och delar av elsystemet. En del problem började hopa sig i pentryt:

  • kylen drog mycket el

  • kylboxen var djup och smal och en mellanvägg mot kylmagasinet saknades som gjorde att matvaror som kom i kontakt med kylmagasinet frystes

  • bränslegivaren fungerade inte

  • pentryskivan hade sett bättre dagar

  • pentryskivan gick inte att lossa för att komma åt saker inunder utan att förstöra den

Att kylen drog mycket el berodde nog på flera saker, t.ex. dålig isolering av kylboxen i stål, gammalt kylaggregat, dålig ventilation av kylaggregatet som var luftkyld med fläkt och dessutom värmdes utrymmet upp av varmt diesel i bränsletanken (när motorn gick). Boxen var också gjord av stål och ett tunt stållock som jag tror värmdes upp en del av solljus som träffade pentryt.

Här är några bilder från bygget av den nya kylboxen.

Jag bytte kylaggregat till ett Isotherm 3251 SP ASU. Kylaggregatet består av kompressor, elektronikbox, manöverpanel, kylmagasin som man monterar i kylboxen och en unik bordgenomföring med integrerad kylslinga ger låg strömförbrukning genom "självpumpande" verkan och vattenkylning i diskavloppet.

Jag passade också på att fixa bränslegivaren och göra en ny pentryskiva som man kan demontera utan att förstöra den när man vill komma åt något under skivan.

Rivning

Jag började med att riva bort det som skulle bort, gamla kylboxen och pentryskivan. Även skåpet innanför kylen måste göras om eftersom jag ville göra en ny box med större öppning och få in kylmagasinet i boxen under skåpet.

PICT0365.jpg PICT0367.jpg PICT0327.jpg

Pappmodell

Jag gjorde en pappmodell eftersom jag ville utnyttja utrymmet så bra som möjligt och vara säker på att lådan som jag tänkte bygga skulle gå ner i utrymmet.

PICT0360.jpg

Bygge av kylbox

Jag byggde kylboxen med hjälp av Isotherms sandwichisolering med 2mm vit PVC som både innerskikt och ytterskikt, däremellan polyuretanisolering. Skivorna är 5cm tjocka. Jag la dubbla skivor i botten, 10 cm, och enkla skivor på sidorna och i locket. Jag byggde en låda i furuskiva som ytterhölje till sandwichisoleringen. Att göra lådan gjorde att jag kunde göra det mesta av jobbet hemma istället för att bygga på plats i båten. Lådan lackade jag.

PICT0362.jpg PICT0364.jpg

Montering

PICT1011.jpg PICT1012.jpg

Resultat

PICT0293.jpg PICT0297.jpg

-- SvenLoefgren - 09 Dec 2006

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg PICT0293.jpg r1 manage 17.2 K 2006-12-09 - 11:43 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0297.jpg r1 manage 10.8 K 2006-12-09 - 11:43 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0327.jpg r1 manage 17.8 K 2006-12-09 - 11:44 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0360.jpg r1 manage 13.3 K 2006-12-09 - 11:45 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0362.jpg r1 manage 14.3 K 2006-12-09 - 11:45 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0364.jpg r1 manage 11.1 K 2006-12-09 - 11:46 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0365.jpg r1 manage 15.1 K 2006-12-09 - 11:46 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT0367.jpg r1 manage 14.8 K 2006-12-09 - 11:46 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT1011.jpg r1 manage 14.0 K 2006-12-09 - 11:47 SvenLoefgren  
JPEGjpg PICT1012.jpg r1 manage 19.9 K 2006-12-09 - 11:47 SvenLoefgren  
Edit | Attach | Watch | Print version | History: r5 | r4 < r3 < r2 < r1 | Backlinks | Raw View | Raw edit | More topic actions...
Topic revision: r1 - 2006-12-09 - SvenLoefgren
 
  • Edit
  • Attach
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback