Difference: AemneNr22 (1 vs. 4)

Revision 42012-01-27 - DavidRyden

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Kranar till toaletten

Line: 24 to 24
  -- SvenLoefgren - 11 Jan 2012
Added:
>
>
På min båt (SWE 82) når man lätt kranarna från luckan under kojen, den in mot toaletten

David Ryden, Swe 82, Dolphine

 
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1326219466" name="bild11.JPG" path="bild11.JPG" size="41573" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1326219495" name="bild9.JPG" path="bild9.JPG" size="129173" user="SvenLoefgren" version="1.1"

Revision 32012-01-11 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Kranar till toaletten

Line: 19 to 19
 -- via mail till SvenLoefgren - 10 Jan 2012

Jag har också observerat detta problem, det är jobbigt att hålla upp dynan, skjuta undan plyfaskivan och komma åt kranarna.

Changed:
<
<
Jag funderar på att sätta dit ny plyfa som är delad på mitten, så att man kan fälla upp plyfa och dyna samtidigt, och en liten lina som kan håller allt uppe. En liten LED lampa i utrymmet också, kanske med en strömbrytare som styrs av plyfan.
>
>
Jag funderar på att sätta dit ny plyfa som är delad på mitten, så att man kan fälla upp plyfa och dyna samtidigt, och en liten lina som håller allt uppe. En LED lampa i utrymmet också, kanske med en strömbrytare som styrs av plyfan.
  -- SvenLoefgren - 11 Jan 2012

Revision 22012-01-11 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Kranar till toaletten

Line: 18 to 18
  -- via mail till SvenLoefgren - 10 Jan 2012
Added:
>
>
Jag har också observerat detta problem, det är jobbigt att hålla upp dynan, skjuta undan plyfaskivan och komma åt kranarna. Jag funderar på att sätta dit ny plyfa som är delad på mitten, så att man kan fälla upp plyfa och dyna samtidigt, och en liten lina som kan håller allt uppe. En liten LED lampa i utrymmet också, kanske med en strömbrytare som styrs av plyfan.

-- SvenLoefgren - 11 Jan 2012

 
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1326219466" name="bild11.JPG" path="bild11.JPG" size="41573" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1326219495" name="bild9.JPG" path="bild9.JPG" size="129173" user="SvenLoefgren" version="1.1"

Revision 12012-01-10 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Kranar till toaletten

På min omega 34 fr -81 så är det knöligt med kranarna till toaletten. Allt utom Gusherpumpen är placerat under förpiken och när man ska tömma så får man försöka trycka upp dyna och plyfaskivan samtidigt och ner i beckmörkret och skifta på kranarna. Lyxproblem kanske men dock ett irreterande sådant.

Hur ser det ut på era båtar och framförallt är det nån som har tips på att få detta att bli bättre?

Kanske kan man hitta på nån lösn med avdelad plyfa och nåt spänne för dynan...så att man kan se/skifta kranar. Jag ska ta tag i toadelarna nu i vinter och nummer ett är att få in en stor TWistnlock-toa och ev flytta gusherpumpen mm.

vh Mats Sjöqvist

  • bild11.JPG:
    bild11.JPG

  • bild9.JPG:
    bild9.JPG

-- via mail till SvenLoefgren - 10 Jan 2012

META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1326219466" name="bild11.JPG" path="bild11.JPG" size="41573" user="SvenLoefgren" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1326219495" name="bild9.JPG" path="bild9.JPG" size="129173" user="SvenLoefgren" version="1.1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback