Difference: AemneNr23 (1 vs. 3)

Revision 32012-01-11 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Vilka har sytt upp era lazybags?

Line: 13 to 13
  -- via mail till SvenLoefgren - 10 Jan 2012
Added:
>
>
Jag köpte lazybag tillsammans med nya segel från Gransegel. Lazybag är mycket bra eftersom den samlar ihop duken på ett bra sätt, inte behöver stuvas undan under segling och snabbar upp segelhanteringen. Det enda som inte var så bra var att duken längst fram vid masten inte räckte till så att den inte omslöt seglet längst fram. Eftersom jag ville skydda seglet från solen även där så klippte jag till två extra kapellbitar som jag har satt fast i lazybagen längst fram, se bilden.

  • bomkapell2.jpg:
    bomkapell2.jpg

-- SvenLoefgren - 11 Jan 2012

META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1326317718" name="bomkapell2.jpg" path="bomkapell2.jpg" size="319141" user="SvenLoefgren" version="1.1"

Revision 22012-01-11 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Vilka har sytt upp era lazybags?

Line: 9 to 9
 Vilka segelmakare har ni valt och varför har ni valt dem, och är det något ni saknar på era bomkapell?
Bifoga gärna bilder och förklara....

Changed:
<
<
Vh Mats
>
>
Vh Mats Sjöqvist
  -- via mail till SvenLoefgren - 10 Jan 2012

Revision 12012-01-10 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Vilka har sytt upp era lazybags?

Jag funderar på lazybag tiil vår 34 med lösfotad Bodingstor. Mitt problem att jag inte vet vem jag ska välja och makarna har inte direkt mycket bilder etc att visa vilket i sig är konstigt. Jag vill inte bara köpa och så blev det inte som jag tänkt, då är det inte kul att langa upp ca sex- åtta tusingar.

Frågan är alltså:
Vilka segelmakare har ni valt och varför har ni valt dem, och är det något ni saknar på era bomkapell?
Bifoga gärna bilder och förklara....

Vh Mats

-- via mail till SvenLoefgren - 10 Jan 2012

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback