Difference: NyhetNr23 ( vs. 1)

Revision 12015-04-27 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Nyheter"

Webbplatsen fyller 10 år

cace_10.jpg

Nu har webbplatsen varit ute på nätet i 10 år.

Webbplatsen har körts på samma server hela tiden, en DELL 300 MHz med Slackware som operativsystem.

Nu funderar jag på att uppgradera servern till en lite snabbare maskin och dessutom uppgradera operativsystemet från Slackware till Ubuntu som är lättare att kontinuerligt uppgradera.

TREVLIG SOMMAR

-- SvenLoefgren - 27 Apr 2015

META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1430127729" name="cace_10.jpg" path="cace_10.jpg" size="46152" user="SvenLoefgren" version="1.1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback