Difference: NyhetNr6 (1 vs. 2)

Revision 22006-02-04 - TestUser

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Nyheter"

Prenumerera på e-mail när sidorna ändras

Line: 6 to 6
  Lägg i så fall in ditt WikiName i prenumerationslistan, WebNotify, så får du ett e-mail när någon av sidorna i Omega34 web ändrats.
Added:
>
>
Ibland kanske man bara gör små ändringar som inte behöver meddelas. När man sparar sidan så finns en ruta man kan kryssa i så att e-mail-meddelandet inte skickas för den ändringen.
 -- SvenLoefgren - 02 Feb 2006

Revision 12006-02-02 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Nyheter"

Prenumerera på e-mail när sidorna ändras

Har du tröttnat på att varje dag gå till webbplatsen för att se om något nytt dykt upp?

Lägg i så fall in ditt WikiName i prenumerationslistan, WebNotify, så får du ett e-mail när någon av sidorna i Omega34 web ändrats.

-- SvenLoefgren - 02 Feb 2006

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback