Difference: Omega34Koep (1 vs. 17)

Revision 172016-02-22 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Köpannonser

Innehåll

Changed:
<
<
<!- KOMMENTAR:> <!- Lägg in en ny länk till en ny annons på följande sätt:> <!- - Kopiera en tidigare annonsrad.> <!- - Lägg in kopian överst i listan under aktiva annonser.> <!- - Stega senaste löpnumret i länknamnet här: 1> <!- - Sätt senaste löpnumret, datum och lämplig text i den nya annonsraden.> <!- Ta bort en annons på följande sätt:> <!- - Flytta annonsraden till listan under gamla annonser.> <!- - Uppdatera eventuellt också annonsen med text att den inte är aktiv längre.>
>
>
<-- KOMMENTAR: åäö fungerar inte i WikiWord (länk). Skapa en ny TipsNrXX sida och förklaring (rubrik) intill. -->
 

Aktiva annonser

Changed:
<
<
2011-08-09 - Genua 1 köpes.
>
>
KoepannonsNr2 - 2011-08-09 - Genua 1 köpes.
 

Gamla annonser

Changed:
<
<
2007-06-05 - Genua köpes.
>
>
KoepannonsNr1 - 2007-06-05 - Genua köpes.

Revision 162013-08-01 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Köpannonser

Revision 152011-08-09 - ChristerSkoldkvist

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Köpannonser

Line: 17 to 17
 

Aktiva annonser

Added:
>
>
2011-08-09 - Genua 1 köpes.
 

Gamla annonser

Revision 142007-10-19 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"
Changed:
<
<

Köpannonser

>
>

Köpannonser

 
Changed:
<
<
DONE=annonsen är aktiv
%C%=annonsen är ej längre aktiv
UPDATED=annonsen är uppdaterad
>
>
Innehåll
 
Added:
>
>
<!- KOMMENTAR:>
 <!- Lägg in en ny länk till en ny annons på följande sätt:>
Changed:
<
<
<!- 1. Kopiera översta raden i listan.> <!- 2. Lägg in kopian överst i listan.> <!- 3. Stega numret i nummerserien.> <!- 4. Sätt symbol, datum och lämplig text.>
>
>
<!- - Kopiera en tidigare annonsrad.> <!- - Lägg in kopian överst i listan under aktiva annonser.> <!- - Stega senaste löpnumret i länknamnet här: 1> <!- - Sätt senaste löpnumret, datum och lämplig text i den nya annonsraden.> <!- Ta bort en annons på följande sätt:> <!- - Flytta annonsraden till listan under gamla annonser.> <!- - Uppdatera eventuellt också annonsen med text att den inte är aktiv längre.>
 
Changed:
<
<
%C% 2007-06-05 - Genua köpes. UPDATED
>
>

Aktiva annonser

Gamla annonser

2007-06-05 - Genua köpes.

 

Revision 132007-07-30 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Köpannonser

Line: 12 to 12
 <!- 3. Stega numret i nummerserien.> <!- 4. Sätt symbol, datum och lämplig text.>
Changed:
<
<
DONE 2007-06-05 - Genua köpes. UPDATED
>
>
%C% 2007-06-05 - Genua köpes. UPDATED
 

Revision 122007-06-05 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Köpannonser

Line: 12 to 12
 <!- 3. Stega numret i nummerserien.> <!- 4. Sätt symbol, datum och lämplig text.>
Changed:
<
<
DONE 2005-04-24 - Genua köpes.
>
>
DONE 2007-06-05 - Genua köpes. UPDATED
 

Revision 112006-04-10 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Köpannonser

Line: 12 to 12
 <!- 3. Stega numret i nummerserien.> <!- 4. Sätt symbol, datum och lämplig text.>
Changed:
<
<
DONE 2005-04-24 Genua köpes.
>
>
DONE 2005-04-24 - Genua köpes.
 

Revision 102006-01-09 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Köpannonser

Line: 6 to 6
 %C%=annonsen är ej längre aktiv
UPDATED=annonsen är uppdaterad
Changed:
<
<
<!- Kommentar:> <!- Här lägger du in ny länk till din nya sida på följande sätt:> <!- Kopiera raden för föregående länk och lägg in den överst i listan.> <!- Stega numret i nummerserien.> <!- Sätt symbol, datum och lämplig text.>
>
>
<!- Lägg in en ny länk till en ny annons på följande sätt:> <!- 1. Kopiera översta raden i listan.> <!- 2. Lägg in kopian överst i listan.> <!- 3. Stega numret i nummerserien.> <!- 4. Sätt symbol, datum och lämplig text.>
  DONE 2005-04-24 Genua köpes.

Revision 92005-10-22 - TWikiGuest

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Köpannonser

Line: 10 to 10
 <!- Här lägger du in ny länk till din nya sida på följande sätt:> <!- Kopiera raden för föregående länk och lägg in den överst i listan.> <!- Stega numret i nummerserien.>
Changed:
<
<
<!- Sätt symbo, datum och lämplig text.>
>
>
<!- Sätt symbol, datum och lämplig text.>
  DONE 2005-04-24 Genua köpes.

Revision 82005-10-22 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Köpannonser

Changed:
<
<
Symboler: DONE=annonsen är aktiv, %C%=annonsen är ej längre aktiv, UPDATED=annonsen är uppdaterad
>
>
DONE=annonsen är aktiv
%C%=annonsen är ej längre aktiv
UPDATED=annonsen är uppdaterad
  <!- Kommentar:> <!- Här lägger du in ny länk till din nya sida på följande sätt:> <!- Kopiera raden för föregående länk och lägg in den överst i listan.> <!- Stega numret i nummerserien.>
Changed:
<
<
<!- Sätt datum och lämplig text.>
>
>
<!- Sätt symbo, datum och lämplig text.>
  DONE 2005-04-24 Genua köpes.

Revision 72005-10-22 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebHome"

Köpannonser

Added:
>
>
Symboler: DONE=annonsen är aktiv, %C%=annonsen är ej längre aktiv, UPDATED=annonsen är uppdaterad
 <!- Kommentar:> <!- Här lägger du in ny länk till din nya sida på följande sätt:> <!- Kopiera raden för föregående länk och lägg in den överst i listan.> <!- Stega numret i nummerserien.> <!- Sätt datum och lämplig text.>
Changed:
<
<
2005-04-24 Genua köpes.
>
>
DONE 2005-04-24 Genua köpes.
 

Revision 62005-10-22 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
Changed:
<
<
META TOPICPARENT name="Omega34KoepOchSaelj"
>
>
META TOPICPARENT name="WebHome"
 

Köpannonser

<!- Kommentar:>

Revision 52005-10-13 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34KoepOchSaelj"

Köpannonser

Changed:
<
<
<!- Kommentar: Här lägger du in ny länk till din nya sida på följande sätt:>
>
>
<!- Kommentar:> <!- Här lägger du in ny länk till din nya sida på följande sätt:>
 <!- Kopiera raden för föregående länk och lägg in den överst i listan.> <!- Stega numret i nummerserien.> <!- Sätt datum och lämplig text.>

Revision 42005-05-10 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34KoepOchSaelj"

Köpannonser

Changed:
<
<
<Kommentar: Här lägger du in ny länk till din nya sida på följande sätt:> <Sätt datum och lämplig text.>
>
>
<!- Kommentar: Här lägger du in ny länk till din nya sida på följande sätt:> <!- Kopiera raden för föregående länk och lägg in den överst i listan.> <!- Stega numret i nummerserien.> <!- Sätt datum och lämplig text.>
  2005-04-24 Genua köpes.

Revision 32005-05-09 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34KoepOchSaelj"

Köpannonser

Changed:
<
<
<-- Här lägger du in ny länk till din nya köpannons. -->
<-- Ta nästa nummer i nummerserien. -->
<-- Sätt datum och lämplig annonstext. -->
<-- Senaste annonsen överst i listan. -->
>
>
<Kommentar: Här lägger du in ny länk till din nya sida på följande sätt:> <Sätt datum och lämplig text.>
  2005-04-24 Genua köpes.

Revision 22005-05-06 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34KoepOchSaelj"

Köpannonser

Line: 7 to 7
 
<-- Sätt datum och lämplig annonstext. -->
<-- Senaste annonsen överst i listan. -->
Deleted:
<
<
2005-04-25 Köpannons.
 2005-04-24 Genua köpes.

Revision 12005-04-25 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34KoepOchSaelj"

Köpannonser

<-- Här lägger du in ny länk till din nya köpannons. -->
<-- Ta nästa nummer i nummerserien. -->
<-- Sätt datum och lämplig annonstext. -->
<-- Senaste annonsen överst i listan. -->

2005-04-25 Köpannons.
2005-04-24 Genua köpes.

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback