Difference: Omega34Screenshot (1 vs. 3)

Revision 32005-06-17 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Skärmbild

Changed:
<
<
Här är en bild på startsidan som visar hur det ska se ut i din webbläsare:
>
>
screenshot.jpg är en bild på startsidan som visar hur det ska se ut i din webbläsare om du har en hyggligt modern webbläsare.
 
Changed:
<
<
screenshot.jpg
>
>
screenshot2.gif är en bild på startsidan som visar hur det kan se ut om du har en gammal webbläsare, t.ex. Netscape Communicator 4.51. Inte lika tjusigt men det fungerar (all information finns längre ned på sidan). Uppgradera om möjligt din webbläsare till en mer modern version.
 
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1115750923" moveby="SvenLoefgren" movedto="Omega34.Omega34Screenshot" movedwhen="1116770103" movefrom="TWiki.TWikiPreferences" name="screenshot.jpg" path="C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Pictures\omega34\twiki\screenshot.jpg" size="109976" user="SvenLoefgren" version="1.1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1119043784" name="screenshot2.gif" path="C:\_anv\Sven\WORK\Omega-34\bilder\twiki\screenshot2.gif" size="53214" user="SvenLoefgren" version="1.1"

Revision 22005-05-22 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Skärmbild

Här är en bild på startsidan som visar hur det ska se ut i din webbläsare:

Changed:
<
<
Omega34 home
>
>
screenshot.jpg
 
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1115750923" moveby="SvenLoefgren" movedto="Omega34.Omega34Screenshot" movedwhen="1116770103" movefrom="TWiki.TWikiPreferences" name="screenshot.jpg" path="C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\My Pictures\omega34\twiki\screenshot.jpg" size="109976" user="SvenLoefgren" version="1.1"

Revision 12005-05-10 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="WebLeftBar"

Skärmbild

Här är en bild på startsidan som visar hur det ska se ut i din webbläsare:

Omega34 home

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback