Difference: TipsNr26 (2 vs. 3)

Revision 32018-07-02 - SvenLofgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Bättre bredbandsmottagning i segelbåten

Line: 6 to 6
  I PB nr 6 2018 finns en artikel som beskriver ett sätt som innebär montering av antenn i masttoppen, antennkabel av hög kvalitet och router för att skapa ett trådlöst nätverk, också kallat WLAN (Wireless Local Area Network eller Wi-Fi nät). Ganska dyr utrustning som i den snabba teknikutvecklingen snabbt riskerar att bli gammal.
Changed:
<
<
Ett mycket enklare och billigare sätt är att utnyttja funktionen hotspot som redan finns i mobilen och som skapar ett trådlöst nätverk (WLAN). Alla enheter som kopplar upp sig på WLAN kan sen utnyttja mobilens mobilnät och kontakt med Internet. Gör så här:
>
>
Ett mycket enklare och billigare sätt är att utnyttja funktionen hotspot som redan finns i mobilen och som skapar ett trådlöst nätverk (WLAN). Alla enheter som kopplar upp sig på WLAN kan sen utnyttja mobilens mobilnät och kontakt med Internet. Gör så här:
  1. Aktivera hotspot (WLAN) i mobilen (också namn och password om det är första gången)
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback