Difference: TipsNr3 (1 vs. 2)

Revision 22005-09-23 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Trimma med telltales

Changed:
<
<
WB-sails i Finland har en fin sida som beskriver hur du ska trimma ditt segel med telltales.
>
>
Här är några bra länkar som beskriver hur man kan trimma sitt segel med telltales.
 
Added:
>
>
WB-sails i Finland har en fin sida med rörliga telltales:
 http://www.wb-sails.fi/news/95_11_Tellingtales/Tellingtales.html
Added:
>
>
Granboken hos Gransegel:
http://www.gransegel.se/
 -- SvenLoefgren - 23 Sep 2005

Revision 12005-09-23 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Trimma med telltales

WB-sails i Finland har en fin sida som beskriver hur du ska trimma ditt segel med telltales.

http://www.wb-sails.fi/news/95_11_Tellingtales/Tellingtales.html

-- SvenLoefgren - 23 Sep 2005

 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback