Difference: TipsNr11 ( vs. 1)

Revision 12008-08-22 - PeterFristedt

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Byta Teak i sittbrunnen

Eftersom teaken i sittbrunnen var nedslipad och sprucken var det dags att byta

Innehåll

Hur skall man göra

Läggningsmanual om man väljer Sikas produkter finns på följande ställe. http://www.sika.se/manualer.asp

Göra Teaktofter

 • Malla av befintliga ytor på papper och klipp ut mallarna grovt
 • Limma upp pappersmallarna på masonit med tapetklister
 • Såga ut mallarna när limmet torkat och slipa ytterkonturen med bandslip
 • Lägg mallarna med pappersytan uppåt och börja lägga
 • -Ramen ”mittfisken” och limma fast med lite trälim
 • -Fyll på med däcksribben och limma med lite trälim
 • Tejpa spårbotten
 • Prima spår
 • Fyll spåren med nåtmassa och låt härda
 • Såga och slipa ytterkonturen så att den överensstämmer med mallen
 • Sprätta bort teaken från mallen
 • Slipa undersidan med rondell eller bandslip
 • Slipa översidan med rondell-, band- och oscillerande- slipmaskin
 • Handslipa och bryt kanter på översida

Demontera befintliga Teaktofter

 • Borra ur pluggar
 • Ta bort skruvar
 • Sprätta bort befintliga tofter

Montera Teaktofter

 • Rengör yta
 • Lägg nya tofterna på plats och rita ytterkonturen på underlaget
 • Ta bort tofterna och maskeringstejpa utmed det du ritat upp
 • Prima
 • Sprid ut lim med tandad spackel
 • Lägg toften på limmade ytan och vikta ner den. Jag använde tyngdlyftningsvikter.
 • Låt härda
 • Ta bort maskeringstape, överflödigt lim och rengör
 • Efter X antal dagar (se läggningsbeskrivning) olja in ytan

Klart

Leverantörer

Erlandson Trade AB (http://www.erlandson-trade.se/)

 • Mittfisk till ram (12*120) som klövs på mitten
 • Däckribb (12*35)

Hjertmans (http://hjertmans.se)

 • Tape att bottna spåren med
 • Primer till spåren innan nåtningsmassan appliceras ”Sika primer -290DC”
 • Nåtningsmassa för spåren ”Sikaflex -290DC”
 • Primer på gelcoat innan man limmar fast teaken ”Sika primer -215”
 • Lim som man limmar fast teaken med ”Sikaflex -298”

Bilder

Hu vad tråkigt det ser ut innan bytet:
Hu vad tråkigt det ser ut innan bytet

Demontering av den befintliga teaken:
Demontering av den befintliga teaken

Mallar av masonit:
Mallar av masonit

Ramen är påbörjad:
Ramen är påbörjad

Fylla på med däcksribb:
Fylla på med däcksribb

Resultatet:
Resultatet

Omegamärket fälldes in på bridgedäck:
Omegamärket fälldes in på bridgedäck

Exempel på annat inlägg:
Exempel på annat inlägg

-- PeterFristedt - 22 Aug 2008

META FILEATTACHMENT attr="" comment="Hu vad tråkigt det ser ut innan bytet" date="1219443838" name="sittbrunninnan.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Teak i sittbrunn\Bilder\sittbrunn innan.jpg" size="55209" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Demontering av den befintliga teaken" date="1219443891" name="demonteringteak.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Teak i sittbrunn\Bilder\demontering teak.jpg" size="53844" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Mallar av masonit" date="1219443942" name="mallarpamasonit.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Teak i sittbrunn\Bilder\mallar pa masonit.jpg" size="30284" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Ramen är påbörjad" date="1219443987" name="laggaramen.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Teak i sittbrunn\Bilder\lagga ramen.jpg" size="38211" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Fylla på med däcksribb" date="1219444026" name="fyllapa.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Teak i sittbrunn\Bilder\fylla pa.jpg" size="54658" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Resultatet" date="1219444067" name="resultatet.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Teak i sittbrunn\Bilder\resultatet.jpg" size="60378" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Omegamärket fälldes in på bridgedäck" date="1219444140" name="omegalogotype.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Teak i sittbrunn\Bilder\omegalogotype.jpg" size="44277" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Exempel på annat inlägg" date="1219444201" name="inlagg.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Teak i sittbrunn\Bilder\inlagg.jpg" size="50389" user="PeterFristedt" version="1.1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback