Byta Teak i sittbrunnen

Eftersom teaken i sittbrunnen var nedslipad och sprucken var det dags att byta

Innehåll

Hur skall man göra

Läggningsmanual om man väljer Sikas produkter finns på följande ställe. http://www.sika.se/manualer.asp

Göra Teaktofter

 • Malla av befintliga ytor på papper och klipp ut mallarna grovt
 • Limma upp pappersmallarna på masonit med tapetklister
 • Såga ut mallarna när limmet torkat och slipa ytterkonturen med bandslip
 • Lägg mallarna med pappersytan uppåt och börja lägga
 • -Ramen ”mittfisken” och limma fast med lite trälim
 • -Fyll på med däcksribben och limma med lite trälim
 • Tejpa spårbotten
 • Prima spår
 • Fyll spåren med nåtmassa och låt härda
 • Såga och slipa ytterkonturen så att den överensstämmer med mallen
 • Sprätta bort teaken från mallen
 • Slipa undersidan med rondell eller bandslip
 • Slipa översidan med rondell-, band- och oscillerande- slipmaskin
 • Handslipa och bryt kanter på översida

Demontera befintliga Teaktofter

 • Borra ur pluggar
 • Ta bort skruvar
 • Sprätta bort befintliga tofter

Montera Teaktofter

 • Rengör yta
 • Lägg nya tofterna på plats och rita ytterkonturen på underlaget
 • Ta bort tofterna och maskeringstejpa utmed det du ritat upp
 • Prima
 • Sprid ut lim med tandad spackel
 • Lägg toften på limmade ytan och vikta ner den. Jag använde tyngdlyftningsvikter.
 • Låt härda
 • Ta bort maskeringstape, överflödigt lim och rengör
 • Efter X antal dagar (se läggningsbeskrivning) olja in ytan

Klart

Leverantörer

Erlandson Trade AB (http://www.erlandson-trade.se/)

 • Mittfisk till ram (12*120) som klövs på mitten
 • Däckribb (12*35)

Hjertmans (http://hjertmans.se)

 • Tape att bottna spåren med
 • Primer till spåren innan nåtningsmassan appliceras ”Sika primer -290DC”
 • Nåtningsmassa för spåren ”Sikaflex -290DC”
 • Primer på gelcoat innan man limmar fast teaken ”Sika primer -215”
 • Lim som man limmar fast teaken med ”Sikaflex -298”

Bilder

Hu vad tråkigt det ser ut innan bytet:
Hu vad tråkigt det ser ut innan bytet

Demontering av den befintliga teaken:
Demontering av den befintliga teaken

Mallar av masonit:
Mallar av masonit

Ramen är påbörjad:
Ramen är påbörjad

Fylla på med däcksribb:
Fylla på med däcksribb

Resultatet:
Resultatet

Omegamärket fälldes in på bridgedäck:
Omegamärket fälldes in på bridgedäck

Exempel på annat inlägg:
Exempel på annat inlägg

-- PeterFristedt - 22 Aug 2008

Topic attachments
I Attachment History Action Size Date Who Comment
JPEGjpg demonteringteak.jpg r1 manage 52.6 K 2008-08-22 - 22:24 PeterFristedt Demontering av den befintliga teaken
JPEGjpg fyllapa.jpg r1 manage 53.4 K 2008-08-22 - 22:27 PeterFristedt Fylla på med däcksribb
JPEGjpg inlagg.jpg r1 manage 49.2 K 2008-08-22 - 22:30 PeterFristedt Exempel på annat inlägg
JPEGjpg laggaramen.jpg r1 manage 37.3 K 2008-08-22 - 22:26 PeterFristedt Ramen är påbörjad
JPEGjpg mallarpamasonit.jpg r1 manage 29.6 K 2008-08-22 - 22:25 PeterFristedt Mallar av masonit
JPEGjpg omegalogotype.jpg r1 manage 43.2 K 2008-08-22 - 22:29 PeterFristedt Omegamärket fälldes in på bridgedäck
JPEGjpg resultatet.jpg r1 manage 59.0 K 2008-08-22 - 22:27 PeterFristedt Resultatet
JPEGjpg sittbrunninnan.jpg r1 manage 53.9 K 2008-08-22 - 22:23 PeterFristedt Hu vad tråkigt det ser ut innan bytet
Topic revision: r1 - 2008-08-22 - PeterFristedt
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2024 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback