Difference: TipsNr15 (1 vs. 4)

Revision 42010-01-22 - PeterFristedt

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Nytt elsystem enligt ”Skyllermarksmodellen”

Revision 32009-11-22 - PeterFristedt

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Nytt elsystem enligt ”Skyllermarksmodellen”

Line: 28 to 28
 

Hur har elsystemet fungerat

Changed:
<
<
Under sommaren 2008 har jag förbrukat ström som jag aldrig gjort tidigare, utan att spänningen någon gång sjunkit under 13VDC.
>
>
Under sommaren 2008 har jag förbrukat ström som jag aldrig gjort tidigare, utan att spänningen någon gång sjunkit under 12VDC.
 

Elschema ”elcentral & förbrukare”

Revision 22008-08-31 - PeterFristedt

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Nytt elsystem enligt ”Skyllermarksmodellen”

Line: 36 to 36
 

Ritning

Changed:
<
<
Omega34_Ritningelsystem.pdf: Ritning i PDF-format
>
>
Omega34_RitningElsystem.pdf: Ritning i PDF-format
  Omega34_Ritningelsystem.ppt: Ritning i PPT-format
Line: 62 to 62
  -- PeterFristedt - 31 Aug 2008
Changed:
<
<
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Ritning i PDF-format" date="1220186479" name="Omega34_Ritningelsystem.pdf" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Elsystem\Omega 34_Ritning elsystem.pdf" size="309580" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Ritning i PPT-format" date="1220186622" name="Omega34_Ritningelsystem.ppt" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Elsystem\Omega 34_Ritning elsystem.ppt" size="1580544" user="PeterFristedt" version="1.1"
>
>
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Ritning i PPT-format" date="1220206374" name="Omega34_Ritningelsystem.ppt" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Elsystem\Omega 34_Ritning elsystem.ppt" size="1609728" user="PeterFristedt" version="1.2"
 
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Kabelstam till motor (50mm2 +/-, belysning motorrum och D+ / L (blå/vit))" date="1220186793" name="kablartillmotor.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Elsystem\Bilder\kablar till motor.jpg" size="51582" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Elsystem under styrbord´s koj (1)" date="1220186833" name="understyrbordskoj1.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Elsystem\Bilder\under styrbords koj 1.jpg" size="44052" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Elsystem under styrbord´s koj (2)" date="1220186869" name="undersyrbordskoj2.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Elsystem\Bilder\under syrbords koj 2.jpg" size="55733" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Övergång mellan styrbord´s och babord´s kojer" date="1220186909" name="underdurk.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Elsystem\Bilder\under durk.jpg" size="33399" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Elsystem under babord´s koj (1)" date="1220186943" name="underbabordskoj1.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Elsystem\Bilder\under babords koj 1.jpg" size="39697" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Elsystem under babord´s koj (2)" date="1220186981" name="underbabordskoj2.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Elsystem\Bilder\under babords koj 2.jpg" size="62073" user="PeterFristedt" version="1.1"
Added:
>
>
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Ritning i PDF-format" date="1220207303" name="Omega34_RitningElsystem.pdf" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Elsystem\Omega 34_Ritning Elsystem.pdf" size="309653" user="PeterFristedt" version="1.1"

Revision 12008-08-31 - PeterFristedt

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Nytt elsystem enligt ”Skyllermarksmodellen”

Befintliga elsystemet hade många oklara kopplingspunkter och var dimensionerat med dåtidens förutsättningar, vilket medförde att det var dags för uppgradering.

Innehåll

Skyllermarksmodellen

Om man granskar ”Skyllermarksmodellen” kan man konstatera att det ”gödslas” med kopplingsplintar och kopplingspunkter. Varje kopplingspunkt är enligt min mening en potentiell felkälla och kan även orsaka spänningsfall i elsystemet. Därför har jag försökt att minimera antalet kopplingspunkter och har dessutom ingen avsäkring på kretsen till motorn / startmotorn.

Elsystem i min Omega 34:a

PDF-filen innehåller samma information som PPT-filen. Om du vill anpassa PPT-filen för att dokumentera din egen båt är det bara att spara den lokalt på din dator.

Pressning av kabelskor och kabeldimension.

Kabelskor som använts har håldiameter för M6 samt M8 beroende på placering. Pressning har skett med presstång som köptes på Biltema vilken jag tycker funkar riktigt bra!

Genomgående har 50mm2 (förtennt) kabel använts förutom matning till säkringspanel som har kabelarea 25mm2.

Laddning via 230VAC-laddare

Jag har sett att vissa använder sig av separata laddare för laddning av förbrukningsbank respektive startbatteri. Min erfarenhet är att startbatteriet endast behöver underhållsladdas vid båtens uppställning på vintern. Därför har en brytare monterats som sätts i läge till vid båtens uppställning och samtliga batterier underhållsladdas vid ca.2 tillfällen under uppställningsperioden med en laddare.

Hur har elsystemet fungerat

Under sommaren 2008 har jag förbrukat ström som jag aldrig gjort tidigare, utan att spänningen någon gång sjunkit under 13VDC.

Elschema ”elcentral & förbrukare”

Endast det ”grova elsystemet” iordningställdes våren 2008 och det övriga skall åtgärdas våren 2009 då jag även kommer att komplettera informationen…

Ritning

Omega34_Ritningelsystem.pdf: Ritning i PDF-format

Omega34_Ritningelsystem.ppt: Ritning i PPT-format

Bilder

Kabelstam till motor (50mm2 +/-, belysning motorrum och D+ / L (blå/vit)):
Kabelstam till motor (50mm2 +/-, belysning motorrum och D+ / L (blå/vit))

Elsystem under styrbord´s koj (1):
Elsystem under styrbord´s koj (1)

Elsystem under styrbord´s koj (2):
Elsystem under styrbord´s koj (2)

Övergång mellan styrbord´s och babord´s kojer:
Övergång mellan styrbord´s och babord´s kojer

Elsystem under babord´s koj (1):
Elsystem under babord´s koj (1)

Elsystem under babord´s koj (2):
Elsystem under babord´s koj (2)

-- PeterFristedt - 31 Aug 2008

META FILEATTACHMENT attr="" comment="Ritning i PDF-format" date="1220186479" name="Omega34_Ritningelsystem.pdf" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Elsystem\Omega 34_Ritning elsystem.pdf" size="309580" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Ritning i PPT-format" date="1220186622" name="Omega34_Ritningelsystem.ppt" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Elsystem\Omega 34_Ritning elsystem.ppt" size="1580544" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Kabelstam till motor (50mm2 +/-, belysning motorrum och D+ / L (blå/vit))" date="1220186793" name="kablartillmotor.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Elsystem\Bilder\kablar till motor.jpg" size="51582" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Elsystem under styrbord´s koj (1)" date="1220186833" name="understyrbordskoj1.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Elsystem\Bilder\under styrbords koj 1.jpg" size="44052" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Elsystem under styrbord´s koj (2)" date="1220186869" name="undersyrbordskoj2.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Elsystem\Bilder\under syrbords koj 2.jpg" size="55733" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Övergång mellan styrbord´s och babord´s kojer" date="1220186909" name="underdurk.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Elsystem\Bilder\under durk.jpg" size="33399" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Elsystem under babord´s koj (1)" date="1220186943" name="underbabordskoj1.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Elsystem\Bilder\under babords koj 1.jpg" size="39697" user="PeterFristedt" version="1.1"
META FILEATTACHMENT attr="" comment="Elsystem under babord´s koj (2)" date="1220186981" name="underbabordskoj2.jpg" path="C:\Lokal mapp\ÖÖÖ_Privat\Omega 34 - Köp,mm\14_TwikiWeb-underlag\Elsystem\Bilder\under babords koj 2.jpg" size="62073" user="PeterFristedt" version="1.1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2020 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback