Difference: TipsNr26 (1 vs. 3)

Revision 32018-07-02 - SvenLofgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Bättre bredbandsmottagning i segelbåten

Line: 6 to 6
  I PB nr 6 2018 finns en artikel som beskriver ett sätt som innebär montering av antenn i masttoppen, antennkabel av hög kvalitet och router för att skapa ett trådlöst nätverk, också kallat WLAN (Wireless Local Area Network eller Wi-Fi nät). Ganska dyr utrustning som i den snabba teknikutvecklingen snabbt riskerar att bli gammal.
Changed:
<
<
Ett mycket enklare och billigare sätt är att utnyttja funktionen hotspot som redan finns i mobilen och som skapar ett trådlöst nätverk (WLAN). Alla enheter som kopplar upp sig på WLAN kan sen utnyttja mobilens mobilnät och kontakt med Internet. Gör så här:
>
>
Ett mycket enklare och billigare sätt är att utnyttja funktionen hotspot som redan finns i mobilen och som skapar ett trådlöst nätverk (WLAN). Alla enheter som kopplar upp sig på WLAN kan sen utnyttja mobilens mobilnät och kontakt med Internet. Gör så här:
  1. Aktivera hotspot (WLAN) i mobilen (också namn och password om det är första gången)

Revision 22018-06-12 - SvenLofgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Bättre bredbandsmottagning i segelbåten

Är du trött på att hålla upp armen eller klättra upp på höga berg och leta bättre mottagning för mobiltelefonen, så beskrivs här ett enkelt och billigt sätt att förbättra mottagningen.

Changed:
<
<
I PB nr 6 2018 finns en artikel som beskriver ett sätt som innebär montering av antenn i masttoppen, antennkabel av hög kvalitet och router för att skapa ett trådlöst WLAN (Wireless Local Area Network eller Wi-Fi nät). Ganska dyr utrustning som i den snabba teknikutvecklingen snabbt riskerar att bli gammal.
>
>
I PB nr 6 2018 finns en artikel som beskriver ett sätt som innebär montering av antenn i masttoppen, antennkabel av hög kvalitet och router för att skapa ett trådlöst nätverk, också kallat WLAN (Wireless Local Area Network eller Wi-Fi nät). Ganska dyr utrustning som i den snabba teknikutvecklingen snabbt riskerar att bli gammal.
 
Changed:
<
<
Ett mycket enklare och billigare sätt är att utnyttja funktionen hotspot som redan finns i mobilen och som skapar ett trådlöst WLAN. Alla enheter som kopplar upp sig på WLAN kan sen utnyttja mobilens mobilnät och kontakt med Internet. Gör så här:
>
>
Ett mycket enklare och billigare sätt är att utnyttja funktionen hotspot som redan finns i mobilen och som skapar ett trådlöst nätverk (WLAN). Alla enheter som kopplar upp sig på WLAN kan sen utnyttja mobilens mobilnät och kontakt med Internet. Gör så här:
  1. Aktivera hotspot (WLAN) i mobilen (också namn och password om det är första gången)
Line: 16 to 16
  20180608_190653w.jpg
Changed:
<
<
3. Koppla up dig till WLAN med din gamla avlagda mobil, padda eller dator
>
>
3. Koppla upp dig till WLAN med din gamla avlagda mobil, padda eller dator, och surfa på Internet
  20180608_192522w.jpg

Revision 12018-06-11 - SvenLofgren

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Tips"

Bättre bredbandsmottagning i segelbåten

Är du trött på att hålla upp armen eller klättra upp på höga berg och leta bättre mottagning för mobiltelefonen, så beskrivs här ett enkelt och billigt sätt att förbättra mottagningen.

I PB nr 6 2018 finns en artikel som beskriver ett sätt som innebär montering av antenn i masttoppen, antennkabel av hög kvalitet och router för att skapa ett trådlöst WLAN (Wireless Local Area Network eller Wi-Fi nät). Ganska dyr utrustning som i den snabba teknikutvecklingen snabbt riskerar att bli gammal.

Ett mycket enklare och billigare sätt är att utnyttja funktionen hotspot som redan finns i mobilen och som skapar ett trådlöst WLAN. Alla enheter som kopplar upp sig på WLAN kan sen utnyttja mobilens mobilnät och kontakt med Internet. Gör så här:

1. Aktivera hotspot (WLAN) i mobilen (också namn och password om det är första gången)

20180608_185655w.jpg

2. Hissa upp mobilen i masttoppen

20180608_190653w.jpg

3. Koppla up dig till WLAN med din gamla avlagda mobil, padda eller dator

20180608_192522w.jpg

Detta fungerar utmärkt när man ligger i hamn, och dessutom kan många koppla upp sig samtidigt. Mobilen i masttoppen drar förstås lite mer ström än vanligt, så det kan vara bra att koppla till en powerbank.

-- Sven Löfgren - 2018-06-11

META FILEATTACHMENT attachment="20180608_185655w.jpg" attr="" comment="" date="1528737421" name="20180608_185655w.jpg" path="20180608_185655w.jpg" size="324299" user="SvenLofgren" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="20180608_190653w.jpg" attr="" comment="" date="1528737421" name="20180608_190653w.jpg" path="20180608_190653w.jpg" size="524913" user="SvenLofgren" version="1"
META FILEATTACHMENT attachment="20180608_192522w.jpg" attr="" comment="" date="1528737421" name="20180608_192522w.jpg" path="20180608_192522w.jpg" size="918826" user="SvenLofgren" version="1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2023 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback