Difference: AemneNr20 (1 vs. 6)

Revision 62015-12-24 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Olika roderstorlekar

Line: 34 to 34
  -- SvenLoefgren - 30 May 2010
Added:
>
>
Ritningar ser det ut att vara två storlekar på rodret inritade.

-- SvenLoefgren - 24 Dec 2015

 
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1273613733" name="DSC00045_3.jpg" path="DSC00045_3.jpg" size="56402" user="SvenLoefgren" version="1.1"

Revision 52010-05-30 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Olika roderstorlekar

Line: 30 to 30
  -- MikaelAbrahamsson - 29 May 2010
Added:
>
>
Jag har den längre sorten, 132 cm, och årsmodell 1980.

-- SvenLoefgren - 30 May 2010

 
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1273613733" name="DSC00045_3.jpg" path="DSC00045_3.jpg" size="56402" user="SvenLoefgren" version="1.1"

Revision 42010-05-30 - MikaelAbrahamsson

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Olika roderstorlekar

Line: 24 to 24
 Har nu kollat min båt. Mitt roder är B=52 cm, H=112 cm. Jag har årsmodell 1983.
Added:
>
>
Det vore väldigt intressant att få veta när rodret förlängdes och hur många båtar som har det.
 mvh Mikael SWE 184 Discovery

-- MikaelAbrahamsson - 29 May 2010

Revision 32010-05-30 - MikaelAbrahamsson

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Olika roderstorlekar

Line: 21 to 21
 Inte den blekaste aning ?! Skall kolla i morgon. Sjösätter på måndag. Vad är det för årsmodeller på båtarna ?
Added:
>
>
Har nu kollat min båt. Mitt roder är B=52 cm, H=112 cm. Jag har årsmodell 1983.
 mvh Mikael SWE 184 Discovery

-- MikaelAbrahamsson - 29 May 2010

Revision 22010-05-29 - MikaelAbrahamsson

Line: 1 to 1
 
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Olika roderstorlekar

Line: 18 to 18
  -- SvenLoefgren - 11 May 2010
Added:
>
>
Inte den blekaste aning ?! Skall kolla i morgon. Sjösätter på måndag. Vad är det för årsmodeller på båtarna ?

mvh Mikael SWE 184 Discovery

-- MikaelAbrahamsson - 29 May 2010

 
META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1273613733" name="DSC00045_3.jpg" path="DSC00045_3.jpg" size="56402" user="SvenLoefgren" version="1.1"

Revision 12010-05-11 - SvenLoefgren

Line: 1 to 1
Added:
>
>
META TOPICPARENT name="Omega34Forum"

Olika roderstorlekar

På båtklubben finns det 4 st Omega 34'or. Jag har observerat att de har olika roderstorlekar med mått enligt bilden nedan:

  • 2 st med: B=52 cm, H=112 cm
  • 2 st med: B=52 cm, H=132 cm

Eftersom det är 2 av varje verkar det ju inte vara ett enstaka reparerat roder med udda storlek.

Är det någon som vet något om:

  • Varför finns det olika storlekar?
  • Finns det fler storlekar?

DSC00045_3.jpg

-- SvenLoefgren - 11 May 2010

META FILEATTACHMENT attr="" comment="" date="1273613733" name="DSC00045_3.jpg" path="DSC00045_3.jpg" size="56402" user="SvenLoefgren" version="1.1"
 
This site is powered by the TWiki collaboration platform Powered by PerlCopyright &© 2008-2022 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems? Send feedback